Svanemerkets krav til mikrofiberklut og -mopp

Svanemerkede mikrofiberkluter og mopper gjør effektivt rent uten vaskekjemikalier, varer lenge, og er skånsomme mot underlaget som rengjøres.

Produktgruppen omfatter vaskekluter, mopper, pads og andre rengjøringsprodukter som inneholder mikrofiber, og som er designet for våt, fuktig og/eller tørr rengjøring uten bruk av vaskekjemikalier. Noen ganger er mikrofiberproduktet pakket og solgt sammen med en stang eller håndtak. Da må også disse delene oppfylle Svanemerkets krav. Produktgruppen omfatter både produkter til privat og til profesjonelt bruk.

Svanemerkede rengjøringsprodukter av mikrofiber må dokumentere redusert miljøbelastning gjennom hele livssyklusen. For eksempel må de både oppfylle krav til tekstilfibrene og til det øvrige materialet produktet består av, produksjonsprosessen til tekstilet, inkludert kjemikaliebruken, og krav til faktorer som er viktige for sirkulær økonomi, slik som kvalitet og resirkulert materiale.

Kravene omfatter:

  • Tester for rengjøringskvalitet og for lang levetid på produktet
  • Bruk av polyesterfiber som oppfyller spesifikke miljøkrav, der en viss andel av fibrene er resirkulert eller basert på fornybare råvarer
  • Helse- og miljøskadelige kjemikalier som blir brukt i produksjonen av tekstilet. Blant annet er det forbudt å bruke kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, skadelige for reproduksjonsevnen eller som kan skade genmaterialet i cellene. Nano-partikler og antibakterielle midler er heller ikke tillatt.
  • Kontinuerlig forbedring for å sikre at arbeidsvilkårene på produksjonsstedet er i tråd med den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sine konvensjoner.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.