Svanemerkets krav til oppladbare batterier og power bank

Svanemerkede oppladbare batterier og power banks har lang levetid, bidrar til en ansvarlig etterspørsel og bruk av begrensede råmaterialer, og oppfyller anerkjente kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Kravene gjelder for oppladbare batterier, batteripakker og power banks.

Kravene omfatter bl.a.:

  • Grenseverdier for bruk av tungmetaller i batterier.
  • Ingen bruk av PVC og en rekke flammehemmere i plast.
  • Policy på samfunnsansvar (CSR) for å sikre ansvarsfull bruk av begrensede råvarer og innkjøp av konfliktfrie mineraler.
  • Test av kapasitet, holdbarhet, sikkerhet og kvalitet.
  • Nikkel-metal hydrid (NiMH) batterier og celler skal være fullt oppladet når de forlater fabrikken.
  • Resirkulerbar design av power banks.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Karl-Oskar Smerud Nicolaisen

Markedsansvarlig digital og innsikt

+47 97105756kon@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Oppladbare batterier og power bank består av varegruppene:

  • Powerbanks
  • Øvrige oppladbare batterier
SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.