Svanemerkets krav til penn, tusj og andre kontor- og hobbyartikler

Svanemerkede kontor- og hobbyartikler er gode miljøvalg, blant annet fordi de ikke bruker materialer som inneholder klorerte plasttyper eller farger basert på tungmetaller, og er av god kvalitet.

Kravene gjelder for skriveredskaper, hobbymaling, kontor- og hobbylim, tape og viskelær.

Kravene har til hensikt å redusere miljøbelastninger knyttet til materialer og emballasje ved å vektlegge:

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Kontor- og hobbyartikler består av varegruppene:

  • Skriveredskaper og viskelær: Blyanter, fargeblyanter, fargestifter, kulepenner, fyllepenner, overheadpenner, whiteboardpenner, markeringspenn, tusjpenner, trekull, blekk og fargekritt samt viskelær til skole- og hobbybruk.
  • Tape, lim, korrekturmiddel. F.eks. universallim, papir-/skolelim, limstifter, glitterlim, kontortape, pakketape, dekorativ tape, korrekturtape, dobbeltsidig tape, fototape – med eller uten farge og/eller trykk.
  • Maling og dekorasjonsmateriale: Akrylmaling, som skolemaling og kunstnerfarve, fresco, tempera, gouache, fingermaling, akvarell, glassmaling, tekstilmaling, trykkfarge, airbrushfarge og porselensmaling. Pensler kan inngå som applikasjonsdel hvis disse selges sammen med malingen.

Refillsystemer for alle disse produktene kan også inngå.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 114 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 519 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 557 EUR
1 038 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 595 EUR 
1 038 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

389 EUR
778 EUR
1 557 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 557 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 114 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak389 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 076 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 076 EUR


* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.