Svanemerkets krav til printer, skriver og andre kontormaskiner

En svanemerket kontormaskin bruker lite energi, inneholder bare stoffer som er godkjent av Svanemerkets strenge kjemikaliekontroll, og har lavt lydnivå.

Produktgruppen omfatter printere, multifunksjonsenheter o.a. En multifunksjonsenhet er et produkt som utfører kjernefunksjonene i en printer, kopimaskin og skanner. Både produkter til privat og til profesjonell bruk kan svanemerkes.

Svanemerkets miljøkrav er harmonisert med det tyske miljømerket Blaue engels kriterier for ”Office Equipment with Printing Function (Printers and Multifunction Devices) – DE-UZ 219”.

Kravene omfatter:

  • Sirkulært design på produktet
  • Minimumsnivå av gjenbrukt plast i produktet
  • Energieffektivitet og grenser for ressursbruk
  • Miljø- og helsemessige egenskaper ved kjemikalier som brukes i tonere og trykkfarger. Det er for eksempel forbud mot bruk av stoffer som er kreftfremkallende, kan skade arveanlegg eller skade evnen til å få barn. Det er også forbud mot tungmetaller.
  • Grenseverdier for flyktige organiske forbindelser og støv for å bidra til god innendørs luftkvalitet
  • Grenser for støy fra produktet
  • Sosiale standarder for produksjonsprosessen og overholdelse av due dilligence-krav i forsyningskjedene for konfliktmaterialer

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva *
Ny søknad**

3 252 EUR
Minimum 1 625 EUR pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk i Europa
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer


406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Minimum 1 625 EUR pr nye produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Minimum 812 EUR pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Minimum 1 625 EUR pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.