Svanemerkets krav til restaurant, kantine, og konferanse uten overnatting

Et svanemerket serverings- og konferansested skal oppfylle strenge miljøkrav ved å ha tatt et helhetsgrep om miljøarbeidet knyttet til energi, vann, mat, avfall, kjemikalier og innkjøp. Virksomheten skal arbeide strukturert og aktivt med å redusere sitt forbruk av ressurser og optimere driften.

Svanemerkede serveringssteder må servere bærekraftig mat som belaster miljøet mindre

Produktgruppen omfatter serverings- og konferansesteder uten overnatting, som for eksempel restauranter, kantiner, storkjøkkener, kafeer, konferansesenter og lignende. Catering-, take away- og fast food-restauranter kan også svanemerkes.

Kravene omfatter blant annet:

 • Servering av bærekraftig mat som belaster miljøet mindre. For eksempel skal det tilbys vegetarisk mat, gjerne bruke lokalproduserte råvarer og unngå truede fiske- og sjømatarter. Palmeolje kan ikke brukes i frityren.
 • Servering av en høy andel økologisk mat og drikke.
 • Energi- og CO2-reduserende tiltak for å begrense klimabelastningen.
 • Effektiv bruk av vann.
 • Effektiv kildesortering, for å sikre mulighet for materialgjenvinning og utnyttelse av ressurser.
 • Forebygging av matsvinn.
 • Forbud mot engangsartikler i daglig servering.
 • Strenge miljøkrav til engangsartikler for catering, take away og fast food.
 • Bruk av miljømerkede produkter til daglig rengjøring, oppvask, og tekstilvask for å begrense uønskede kjemikalier.
 • Bruk av en rekke miljømerkede produkter og tjenester.
 • Opplæring av de ansatte, så alle blir engasjert i miljøarbeidet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter Pris eks. mva*
Ny søknad
(inkl. ett kontrollbesøk)
1 896 EUR
Søknad for ytterligere anlegg innen en kjede** som søker om flere lisenser
(ekskl. kontrollbesøk)
812 EUR
Søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt
(inkl. ett kontrollbesøk)
1 083 EUR
Søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt
for ytterligere anlegg innen en kjede**
(ekskl. kontrollbesøk)
406 EUR

Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
(inkl. ett kontrollbesøk)
1 896 EUR
Søknad om fornyelse av lisens etter at lisensen har utløpt
for ytterligere anlegg innen en kjede**
(ekskl. kontrollbesøk)
812 EUR

Kontrollbesøk for ytterligere anlegg innen en kjede**541 EUR
Ekstra kontrollbesøk i Norden541 EUR
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR 
812 EUR
1 625 EUR
Årlig lisensavgift
(færre enn 5 anlegg)
Pris eks. mva*
Avgiftsgrunnlaget er omsetningen til den svanemerkede virksomheten ****
0,1 % av omsetningen opp til 1,8 millioner EUR
0,03 % for den delen av omsetningen som overstiger 1,8 millioner EUR
Minimumsavgift (per lisens)1 083 EUR
Maksimumsavgift (per lisens) 4 334 EUR
Årlig lisensavgift for kjeder**
med 5 eller flere anlegg
Pris eks. mva*
Årlig lisensavgift (pr. lisens) ****Fastavgift på 1 300 EUR pr. anlegg pr. år. 

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Kjeder defineres her som identisk merke/navn/konsept/brand som sertifiserer minst fem anlegg på nasjonalt nivå og søker om lisensene sammen på en koordinert måte og har koordinering også i løpet av lisensenes gyldighetstid.

***Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 389 EUR + mva.

**** For en ny lisens til et nytt anlegg faktureres ikke årlig lisensavgift samme år som søknadsavgiften – selv om lisensen innvilges det året. Ved fornyelse faktureres både fornyelsesavgift og årlig lisensavgift i det aktuelle året.