Svanemerkets kampanjer

94 % av alle nordmenn kjenner Svanemerket. 80 % har tillit til at et produkt er et godt miljøvalg når det er svanemerket. Samtidig er det mange som ikke vet akkurat hva Svanemerket betyr, eller som synes det er vanskelig å finne de gode miljøvalgene.

Derfor jobber vi i Svanemerket jevnlig med kommunikasjon om og synlighet av Svanemerket, både mot forbrukere og offentlige og private innkjøpere. På disse sidene finner du info om våre kampanjer.

Vanskelig å få. Enkelt å velge.

Tidligere kampanjer

For spørsmål

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no