Vanskelig å få. Enkelt å velge.

Forbrukerkampanje uke 47 – 50

I ukene 47 til 50 skal Svanemerket ha en stor digital forbrukerkampanje. Følg med på sosiale kanaler og andre digitale flater, og bruk gjerne elementer fra kampanjen til å synliggjøre dine egne svanemerkede produkter i perioden.

Kampanjen bygger videre på kommunikasjonen «Vanskelig å få. Enkelt å velge.». Svanemerket er vanskelig å få for deg som produsent fordi du må tilfredsstille mange og strenge krav. Det gjør det enkelt å velge for forbrukere og innkjøpere, fordi de bare trenger å tenke på ett krav – nemlig om produktet er Svanemerket.

Samtidig introduserer vi begrepet sirkulær økonomi, og viser hvordan svanemerkede produkter bidrar inn i dette med konkrete eksempler fra møbler og innredninger.

Kommunikasjon på tre nivå

Periode

Uke 47 og 48 – Overordnet «Vanskelig å få. Enkelt å velge.»

Uke 49 og 50 – Introdusere forbrukerne for sirkulær økonomi

Uke 49 og 50 – Vise hvordan Svanemerket bidrar til en mer sirkulær økonomi

Materiell

Under finner du noe av materiellet fra kampanjen. Vi har også laget egen kampanjeside rettet mot forbrukere.

Overordnet nivå

Hovedfilm, spill med lyd
Kort film
Banner

Introduserer sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er nok et ukjent og ullent begrep for mange. Derfor ønsker vi å fortelle forbrukerne noe om hva det egentlig er. Det gjør vi ved hjelp av seks korte filmer. Hver film peker på et område som er særlig viktig for å få fart på den sirkulære økonomien, nemlig å:

  • Bruke fornybare eller resirkulerte råvarer
  • Redusere mengden ressurser vi bruker
  • Stille strenge krav til bruk av kjemikalier
  • Lage produkter med lang levetid
  • Bruke produkter og materialer om igjen
  • Håndtere avfall slik at mest mulig blir til nytte

Vise hvordan Svanemerket bidrar til en mer sirkulær økonomi

På dette nivået viser vi hvordan Svanemerket bidrar til en mer sirkulær økonomi. Vi bruker møbler som eksempler, men i en annen kampanje kan det være vi bruker andre produktgrupper.

MATERIELL KOMMER

Bli med på kampanjen

Du kan bli med på kampanjen ved å bruke noen av elementene under i din egen kommunikasjon. Husk at det ikke må oppstå misforståelse rundt hvilke produkter som er svanemerket og ikke.

Her vil det i løpet av kort tid komme flere varianter av materiell som kan lastes ned, samt muligheter for å tilpasse til egen bransje.

Ta kontakt om du ønsker andre formater eller har spørsmål. Se gjerne guide for bruk av Svanemerket i markedsføring for inspirasjon til å bruke merket på dine produkter eller tjenester.

For spørsmål

Les mer