Vanskelig å få.

Enkelt å velge.

Svanemerket er et helhetlig merkeordning som vurderer alle relevante miljøproblemer i hele produktets liv – fra råvare i naturen til ferdig produkt som du bruker, og kanskje til slutt gir fra deg.

Bare varer og tjenester som oppfyller ambisiøse krav til klima, kjemikalier, naturmangfold og sirkulær økonomi kan bli svanemerket.

Hva er sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi trekkes oftere og oftere frem som en viktig løsning på miljøutfordringene våre. Men for veldig mange av oss er dette et ullent begrep. I denne artikkelen gir vi deg en enkel forklaring:

«Alle» snakker om at vi må over i den sirkulære økonomien, men hva er det?

Les mer her

I vår kampanje vinteren 2021 ønsker vi å fylle begrepet sirkulær økonomi med litt mer innhold. Derfor har vi laget noen små filmer som gir deg eksempler på hva sirkulær økonomi er. De har vi satt sammen her:

Seks små filmer som gir seks eksempler på hva sirkulær økonomi er. Fra Svanemerkets kampanje vinteren 2021. Produksjon: Atyp

Vanskelig å få

Ofte tenker vi ikke så mye over tingene vi har rundt oss. De bare er der. Men de har en lang historie bak seg. Bordet du sitter ved er kanskje laget av tre. En gang var treet en del av økosystemet i en stor skog, og mye har skjedd med det inntil det havnet hos deg.

For å avgjøre om et produkt virkelig er et godt miljøvalg, må vi vite mye om hvordan det er produsert – fra A til Å. Derfor stiller Svanemerket mange ulike krav til de forskjellige produktene. Det er krevende for produsentene å oppfylle alle kravene.
Derfor er Svanemerket vanskelig å få.

Enkelt å velge

Hvordan skal du vite hva som er mest miljøvennlig? Hva er viktigst: Klima? Å ta vare på naturen? Unngå miljøgifter? Og hva med etikk? Svanemerket tar for seg alle miljøproblemene, alle de ulike produktene og alle de ulike stegene de går gjennom. Det er komplisert å lage slike krav, og vanskelig for produsentene å oppfylle dem.

Men det blir enklere for deg! Ser du Svanemerket på et produkt betyr det at vi har gjort alle vurderingene og kontrollene du kan tenke deg. Og antakelig et par til…
Derfor er Svanemerket enkelt å velge.

Hva finnes av svanemerkede produkter?

Bredden i utvalget av svanemerkede produkter er veldig stor. Visste du for eksempel at det finnes svanemerkede klær, møbler, parkett og fond? Utforsk utvalget via lenken under.

Myndighetenes eget merke

Da Svanemerket ble opprettet i 1989 var det, slik som i dag, mange som gjerne ville markedsføre produktet sitt som gode miljøvalg, og miljøpåstandene florerte. Derfor tok Nordisk Ministerråd initiativ til et offisielt, nordisk og helhetlig miljømerke som skulle gi forbrukere og innkjøpere miljøinformasjon de kunne stole på: Svanemerket.

Fakta om Svanemerket

  • Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon.
  • Svanemerket er en helhetlig merkeordning som vurderer alle relevante miljøproblemer i livssyklusen. Bare varer og tjenester som oppfyller ambisiøse krav til klima, kjemikalier, naturmangfold og sirkulær økonomi blir sertifisert.
  • Slik gjør Svanemerket det enkelt å gjøre mer miljøvennlige valg.

Les mer