Enormt forbruk, liten kunnskap

Veksten i kjemikaliebruken er enorm, men kunnskapen holder ikke tritt. Det er et av hovedproblemene når det gjelder kjemikalier.

Årlig produseres det 2,3 milliarder tonn kjemikalier på verdensbasis. Bare et fåtall av stoffene har samfunnet tilstrekkelig kunnskap om. Svanemerket stiller strenge krav til kjemikalier for å bidra til økt beskyttelse mot miljøgifter og andre skadelige stoffer.

ECHA, EUs kjemikaliebyrå, har verdens største database over kjemikalier. Den inneholder mer enn 140 000 ulike stoffer, og flere tusen nye stoffer introduseres på markedet hvert år.

Veksten i bruk av kjemikalier har vært eksplosiv. Fra 2000 til 2017 økte produksjonen fra 1,2 til 2,3 milliarder tonn kjemikalier i året på verdensbasis, viste tall fra det Europeiske miljøbyrået (EEA).

Beklageligvis øker ikke kunnskapen om kjemikaliene like fort som bruken. Av de 100 000 kjemikaliene som er i bruk på det europeiske markedet, har samfunnet tilstrekkelig kunnskap om bare 500 av dem. 70 000 av dem har vi svært liten kunnskap om, som det Europeiske miljøbyrået illustrerer med isfjell-figuren under her.

Det er komplisert å dokumentere hvilke effekter et kjemikalium har på helse og miljø, og selv om det forskes mye på dette, er det fremdeles mye vi ikke vet.

Svanemerkets policy er å ta en føre-var-holdning. Vi stiller svært strenge krav til kjemikalier på (begrunnet) mistanke om at de skal ha skadelige effekter, vi venter ikke nødvendigvis til all dokumentasjonen ligger på bordet før vi handler.

Svanemerket forbyr og begrenser derfor ofte skadelige stoffer tidligere enn myndighetene kan gjøre det. Det gjør det offisielle miljømerket til et raskt supplement til samfunnets lover og regler.

Les mer