Grønne sparetips

Penger til overs? Her tips til mer miljøvennlig sparing.

Kan du spare mer eller mindre miljøvennlig? Ja, det går faktisk an. Pengene du sparer i fond er ikke nøytrale, de kan både bidra til bedre eller verre miljø. Når du sparer mer miljøvennlig, er du med på å gi verden et lite dytt i mer bærekraftig retning.

Sparetips

  • Spar penger i stedet for å forbruke enda mer
  • Kjøp opplevelser i stedet for ting
  • Spar i svanemerket fond

Hva er et svanemerket fond?

Det som er spesielt med et svanemerket fond, er at en profesjonell tredjepart har kontrollert at fondet oppfyller strenge krav når det gjelder bærekraft. «Tredjepart» betyr her at det er Svanemerket, ikke selgeren av fondet selv, som har undersøkt at alt er som det skal være. Det er en trygghet for deg som skal bruke sparepengene dine på å kjøpe en andel i fondet. Svanemerkingen innebærer også at fondet aktivt skal sørge for å gjøre det bra når det gjelder bærekraft.

Et svanemerket fond

  • Kan ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske.
  • Skal gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene.
  • Skal fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.
  • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og jobber med å påvirke selskapene i porteføljen.
  • At et fond er svanemerket, er ingen garanti for fremtidig avkastning eller fondets risiko.