Spiller det noen rolle hva jeg gjør?

Om jeg velger noe miljøvennlig eller ikke betyr ingenting i den store sammenhengen. Det spiller ingen rolle hva jeg gjør.

Jo, det betyr masse hva du gjør. Du er en av veldig mange forbrukere som gjør veldig mange forbruksvalg hver eneste dag. Hvis du er med på å ta gode miljøvalg, kan du bidra til at vi løser miljøproblemene våre. Det er produksjon og forbruk som skaper klimakrisen, naturkrisen og forurensingen. Derfor ligger også mye av løsningen her: I mindre miljøbelastende produksjon og forbruk.

Eksempel på at små valg betyr mye

Det er minst 120 000 barn som bruker bleier i Norge til enhver tid. Papirmassen i bleiene kommer fra trær, som lagrer mye CO2 og er en viktig forutsetning for et rikt plante- og dyreliv. Treet blir til cellulose og papir ved at vi koker det. Dette er svært energikrevende, og har dermed også en klimaeffekt.

De norske bleiebarna bruker omtrent 500 000 bleier hver dag. 500 000 bleier hver eneste dag i hvert eneste år. Bare her i lille Norge.

Det er 182 millioner bleier i året, det. Selvsagt betyr det noe hvordan alle de er produsert. Valg av bleier er også et miljøvalg. Et miljøvalg du og jeg enkelt kan ta.

Sånn er det men mange andre hverdagsvalg også. De virker ubetydelige og små når du tenker bare på deg selv. Men når vi ganger opp med alle andre som også gjør de samme valgene, igjen og igjen, blir volumet stort. Og i stort volum ligger potensial for store miljøkutt.

Dine små valg er viktige fordi det er så mange av dem. Og selv små miljøgevinster blir store når de blir mange nok.