Gjenvinning av plast

Gjenvinning av plast er et viktig tiltak for å redusere mengden plast som produseres.

Plastflasker til resirkulering.
I dag produseres det 300 millioner tonn plast i året globalt. Vi kan redusere nyproduksjonen hvis vi gjenvinner plast i mye større grad. Foto: GettyImages

Resirkulering er veldig bra, men forutsetter at det vi resirkulerer ikke inneholder miljøgifter eller andre svært skadelige kjemikalier. Det er jo ressurser vi vil bruke om igjen, ikke giftstoffene.

Derfor stiller Svanemerket strenge krav til hvilke stoffer som kan (og ikke kan) inngå i plasten i svanemerkede produkter. Vi ønsker å bidra til sirkulær økonomi og til at mest mulig av ressursene går inn i stadig nye kretsløp, og da må miljøgiftene ut.

Som eksempel forbyr svanemerket at gjenvunnet plast i svanemerkede møbler inneholder:

  • Halogenerte flammehemmere
  • Kadmium
  • Bly
  • Kvikksølv
  • Krom VI
  • Arsenikk
  • Ftalater

Det er viktig med gode systemer for gjenvinning, slik at mest mulig av den plasten som allerede finnes, kan gå inn i nye kretsløp og fortsette å løse de mange oppgavene plast har i dag, uten at vi trenger å utvinne nye ressurser. Bruk av resirkulert plast er en god og bærekraftig løsning. Svanemerket fremmer derfor bruk av resirkulert plast i for eksempel møbler.

Et godt råd er å sjekke med kommunen der du bor og følge anvisningene for hva du skal gjøre med plastavfallet ditt. Selv gode systemer funker bare når folk bruker dem!

Les mer