Tilsetningsstoffer i plast

Et av de største problemene med plast er alle kjemikaliene som tilsettes for at plasten skal bli slik vi vil, enten det er myk, tøyelig, stiv, blank, brannsikker eller varmebestandig. Svanemerket stiller svært strenge krav til slike tilsetningsstoffer.

Barn som ligger blant mange fargerike baller.
Plast blir tilsatt mange kjemikalier for at den skal bli myk, hard, blank o.s.v. En del av kjemikaliene har svært skadelige effekter, og Svanemerket stiller derfor mange og strenge krav til dem. Foto: GettyImages

Plast er ikke bare plast. Den tilsettes mange forskjellige kjemikalier for at den skal bli akkurat slik vi vil ha den: blank, sterk, bøyelig, fast, brannsikker, myk etc. Noen av disse kjemikaliene er svært skadelige for både helse og miljø. Dette gjelder for eksempel mykgjørere (som ftalater) og stabilisatorer (antioksidanter). Dette er stoffer som kan skade både helse og miljø.

Flammehemmere tilsettes ofte plast i elektronikk. Mange av dem er akutt giftige for livet i vann, og brytes svært sakte ned i naturen. Disse kjemikaliene kan lagres og hope seg opp i mennesker og dyr. Der kan de føre til leverskade, og være hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, fosterskadelige og gi skader på nervesystemet.

Fordi mange kjemikalier som tilsettes plast kan være skadelige for helse og miljø, stiller Svanemerket strenge krav til dem. Vi ønsker også å bidra til sirkulær økonomi og til at mest mulig av ressursene går inn i stadig nye kretsløp, og da må miljøgiftene ut. Svanemerket forbyr miljøgifter og andre sterkt skadelige tilsetningsstoffer i plast.

Eksempler på tilsetningsstoffer Svanemerket forbyr i plast:

Les mer