Miljøkrav som bygger opp under sirkulær økonomi

Svanemerket stiller mange krav som gjør Norges offisielle miljømerke til et godt verktøy for sirkulær økonomi.

Spiraltrapp sett overnfra.
Svanemerkets livssyklusperspektiv fungerer godt opp i mot den sirkulære økonomien. Foto: GettyImages

Målet med Svanemerket er å redusere forbrukets samlede miljøbelastning. Derfor vurderer vi hele produktets livssyklus fra råvarer til produksjon, bruk, avfall og resirkulering når vi utvikler kravene til svanemerkede produkter. Dette sykliske perspektivet passer godt sammen med den sirkulære økonomien.

Følgende seks områder er viktige for oss:

  1. Økt bruk av fornybare, resirkulerte og bærekraftige råvarer
  2. Strenge kjemikaliekrav
  3. Redusert bruk av ressurser og energi
  4. Kvalitetskrav og levetid
  5. Produktdesign, demontering og mulighet for å reparere
  6. Optimal avfallshåndtering

Svanemerket er et helhetlig miljømerke. Det betyr for eksempel at vi legger vekt på hvordan tiltak i én fase påvirker andre faser av livssyklusen. Dermed unngår vi å flytte en negativ miljøeffekt til et annet sted i sirkelen (burden shift).

Vi stimulerer sirkulær økonomi på flere måter i produktets eller tjenestens livssyklus. Vi bygger opp under effektiv og bærekraftig ressursbruk, noe som reduserer svinn og sløsing. Ved å stille strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes, bidrar vi til større potensial for resirkulering og gjenbruk.

Eksempler på krav Svanemerket stiller for å stimulere den sirkulære økonomien:

  • Bygg: For å bygge et svanemerket bygg må produsenten i all hovedsak velge rene materialer som ikke blir problemavfall, men som i stedet trygt kan gjenbrukes eller gjenvinnes når det ikke er bruk for dem i det aktuelle bygget.
  • Møbler: Svanemerkede møbler må tilfredsstille strenge krav til slitestyrke og holdbarhet som bidrar til lang bruksfase.
  • Kontormaskiner: Krav til at det skal være tilgang til reservedeler i fem år etter kjøpstidspunktet.

Les mer