Sirkulær økonomi i byggebransjen

Byggebransjen er av det mest miljøbelastende bransjene som finnes. Både med tanke på å redusere klimagassutslippene og redusere forbruket av ressurser fra naturen er det utrolig viktig å få fart på den sirkulære økonomien innen bygg.

Et sirkelformet bygg sett nedenfra.
I den sirkulære økonomien er gjenbruk regelen og ikke unntaket. Materialene som utvinnes fra naturen brukes igjen og igjen, noe som både kutter klimagassutslipp og reduserer presset på klodens ressurser. Foto: GettyImages.

Byggebransjen bruker enormt mye ressurser. I Europa står byggevirksomhet for 40 prosent av det samlede energiforbruket og 40 % av materialforbruket. Alle byggematerialene er laget av ressurser vi utvinner fra naturen. Betong inneholder mye sand og mineraler fra grustak og gruver, trevirket kommer fra skogene våre og metallene fra gruvedrift verden over.

Vi bruker ressurser tilsvarende 1,6 jordkloder hvert år. Uttaket av så store mengder ressurser belaster natur og miljø verden over. I tillegg går det med enorme mengder energi, vann og kjemikalier for å bearbeide ressursene til ferdige byggeprodukter. Dette gir store klimagassutslipp.

Å få fart på den sirkulære økonomien innen byggesektoren er derfor viktig både ut fra hensynet til ressursbruk og planetens tålegrenser, og for å bøte på klimakrisen.

Seks måter Svanemerkede bygg bidrar til sirkulær økonomi på:

 1. Økt bruk av fornybare, resirkulerte og bærekraftige råvarer
  I et svanesertifisert bygg skal minst 70 prosent av trevirket komme fra skogsdrift som er sertifisert som bærekraftig. Svanemerket stimulerer også til bruk av resirkulerte byggevarer.
 2. Strenge kjemikaliekrav
  Hvis vi skal kunne bruke materialer om igjen, kan de ikke inneholde miljøgifter og mange andre skadelige kjemikalier. Svanemerkets strenge krav til alle byggematerialene sørger for at et sertifisert bygg er et svært godt valg når det gjelder kjemikalier, arbeidsmiljø og inneklima.
 3. Redusert bruk av ressurser og energi
  Et svanemerket nybygg er svært energieffektivt i drift, og er bygget av blant annet bygningsplater som er produsert på en energieffektiv måte. Et bygg som er rehabilitert svanemerket er like energieffektivt som et nytt.
 4. Optimal avfallshåndtering
  De som bor eller jobber i et svanemerket bygg skal ha gode muligheter til å kildesortere eget avfall (minst fire fraksjoner i bygget og seks i umiddelbar nærhet ). Svanemerkets krav stimulerer også til høy grad av kildesortering i selve byggeprosessen.
 5. Kvalitetskrav og levetid
  Byggeprosessen til et svanemerket bygg er kvalitetssikret for å unngå fuktskader eller andre byggefeil. Dette er viktig for å sikre at bygget har høy kvalitet og får en lang levetid.
 6. Produktdesign, demontering og mulighet for å reparere
  Det svanemerkede bygget skal ha en produktliste og en loggbok som viser alle materialene som er brukt i hele bygget, der alle produktene blir beskrevet både med informasjon om produktet i seg selv og hvor de er brukt i bygget. Å lokalisere hvor de ulike materialene er brukt gjør det mye enklere å finne dem og bruke dem om igjen.

Les mer om svanemerkede bygg