Svanemerkets miljøkrav til drivstoff

Svanemerket drivstoff består av en høy andel fornybare råvarer. Disse er produsert på en bærekraftig måte, og det ikke tillatt å bruke palmeolje, soyaolje, sukkerrør eller genmodifiserte planter.

Miljøkravene gjelder for flytende og gassformige brensler til transport (vei, skip og fly), oppvarming og industriell bruk. Både biogas, biodiesel og bioetanol kan svanemerkes.

Det er strenge krav til råvarene i svanemerkede brensler. Det betyr at brenslene enten skal bestå av 100 % fornybare råvarer eller blandinger av fornybare og fossile råvarer. De fornybare råvarene skal leve opp til en rekke krav om bl.a. sporbarhet og bærekraftig produksjon, og det er også forbud mot en rekke råvarer. Råvarekravene bidrar til å minske klimabelastningen, sikre biodiversitet og spare på jordens ressurser.

Kravene omfatter blant annet:

  • Høy andel fornybare råvarer
  • De fornybare råvarene skal være sporbare, bærekraftig produsert og komme fra kontrollerte kilder
  • Den fornybare andelen i svanemerket drivstoff reduserer klimagassutslippet fra hele produksjonskjeden med minst 70 % sammenlignet med et fossilt alternativ.
  • Ingen bruk av palmeolje, soyaolje og sukkerrør
  • Ingen bruk av råvarer fra genmodifiserte planter
  • Ingen bruk av fossile komponenter basert på tjæresand, skiferolje eller kull
  • Arbeidsforhold i produksjon av råvarer og drivstoff skal leve opp til relevante FN-konvensjoner
  • Oppfyllelse av anerkjente drivstoffstandarder

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Fra 01.01.2023 endres avgiftene. Tabellene vil oppdateres i henhold til reguleringen før 2023.

Søknadsavgifter Pris eks. mva
Ny søknad* 25 000 NOK per drivstofftype og produksjonssted
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:


3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Ved utvidelse med ny drivstofftype eller produksjonssted, må det søkes om ny lisens»
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK per drivstofftype og produksjonssted
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK per drivstofftype og produksjonssted
Overføring av lisensen til et annet foretak 3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,15 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 20 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 20 millioner EUR***.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
Maksimumsavgift for Norden ***100 000 EUR***
For salg utenfor Norden ***
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.