Svanemerkets miljøkrav til maskinoppvask for profesjonell bruk

Et svanemerket maskinoppvaskmiddel til profesjonell bruk er best i klassen på miljø – blant annet fordi det oppfyller strenge helse- og miljøkrav til innholdsstoffene, er effektivt, og ikke emballert mer enn nødvendig.

Maskinoppvaskmiddel, flerkomponentsystemer, tørremidler og bløtleggingsmidler til profesjonell bruk i institusjoner og storkjøkken kan svanemerkes. Kriteriene omfatter også produkter, som brukes til vask av instrumenter i helsesektoren.

Kravene omfatter bl.a.:

  • Miljøegenskaper (økotoksisitet og biologisk nedbrytbarhet) til de kjemikaliene som brukes i produktene.
  • Helse-egenskapene til kjemikaliene som brukes i produktene. Det er bl.a. forbud mot parfyme, CMR-klassifiserte stoffer og andre særlig problematiske stoffer slik som hormonforstyrrende og mistenkt hormonforstyrrende stoffer som står på lister fra EU og nasjonale myndigheter.
  • Effektivitetstestet.
  • Emballasjen må være designet for gjenbruk, noe som bidrar til en sirkulær økonomi.

I tillegg er det krav til arbeidsmiljø/helse, produktenes effektivitet og både mengde og type emballasje.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*
25 000 NOK
Minimum 6 250 NOK pr resept
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4000 NOK
Kontrollbesøk i Europa
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Minimum 6 250 NOK pr nye resept
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt *
12 500 NOK
Minimum 3 125 NOK pr resept
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Minimum 6 250 NOK pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.