Svanemerkets miljøkrav til oppladbare batterier og power bank

Svanemerkede oppladbare batterier og power banks har lang levetid, bidrar til en ansvarlig etterspørsel og bruk av begrensede råmaterialer, og oppfyller anerkjente kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Miljøkravene gjelder for oppladbare batterier, batteripakker og power banks.

Kravene omfatter bl.a.:

  • Grenseverdier for bruk av tungmetaller i batterier.
  • Ingen bruk av PVC og en rekke flammehemmere i plast.
  • Policy på samfunnsansvar (CSR) for å sikre ansvarsfull bruk av begrensede råvarer og innkjøp av konfliktfrie mineraler.
  • Test av kapasitet, holdbarhet, sikkerhet og kvalitet.
  • Nikkel-metal hydrid (NiMH) batterier og celler skal være fullt oppladet når de forlater fabrikken.
  • Resirkulerbar design av power banks.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Karl-Oskar Smerud Nicolaisen

markedsrådgiver

+47 97105756kon@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Oppladbare batterier og power bank består av varegruppene:

  • Powerbanks
  • Øvrige oppladbare batterier

Fra 01.01.2023 endres avgiftene. Tabellene vil oppdateres i henhold til reguleringen før 2023.

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK

Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.