Svanemerkets miljøkrav til penn, tusj og andre kontor- og hobbyartikler

Svanemerkede kontor- og hobbyartikler er gode miljøvalg, blant annet fordi de ikke bruker materialer som inneholder klorerte plasttyper eller farger basert på tungmetaller, og er av god kvalitet.

Miljøkravene gjelder for skriveredskaper, hobbymaling, kontor- og hobbylim, tape og viskelær.

Kravene har til hensikt å redusere miljøbelastninger knyttet til materialer og emballasje ved å vektlegge:

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Kontor- og hobbyartikler består av varegruppene:

  • Skriveredskaper og viskelær: Blyanter, fargeblyanter, fargestifter, kulepenner, fyllepenner, overheadpenner, whiteboardpenner, markeringspenn, tusjpenner, trekull, blekk og fargekritt samt viskelær til skole- og hobbybruk.
  • Tape, lim, korrekturmiddel. F.eks. universallim, papir-/skolelim, limstifter, glitterlim, kontortape, pakketape, dekorativ tape, korrekturtape, dobbeltsidig tape, fototape – med eller uten farge og/eller trykk.
  • Maling og dekorasjonsmateriale: Akrylmaling, som skolemaling og kunstnerfarve, fresco, tempera, gouache, fingermaling, akvarell, glassmaling, tekstilmaling, trykkfarge, airbrushfarge og porselensmaling. Pensler kan inngå som applikasjonsdel hvis disse selges sammen med malingen.

Refillsystemer for alle disse produktene kan også inngå.

Fra 01.01.2023 endres avgiftene. Tabellene vil oppdateres i henhold til reguleringen før 2023.

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK

Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.