Svanemerkets miljøkrav til printer, skriver og andre kontormaskiner

En svanemerket kontormaskin bruker lite energi, inneholder bare stoffer som er godkjent av Svanemerkets strenge kjemikaliekontroll, og har lavt lydnivå.

Med kontormaskiner menes her kopimaskiner, faksmaskiner, multifunksjonsmaskiner (MFD), skrivere, printere og skannere.

Kravene omfatter:

  • Energiforbruk
  • Konstruksjon
  • Plastmaterialer og tilsetningsstoffer, f.eks. flammehemmere
  • Tungmetaller
  • Gjenvinning av kasserte produkter
  • Utslipp av forurensning (også støy) i arbeidsmiljøet
  • Driftsegenskaper, f.eks. dobbeltsidig utskrift som sparer papir

Svanemerkede kontormaskiner kan demonteres slik at materialene kan gå inn i nye materialkretsløp etter endt bruk, et tiltak som bygger opp under sirkulær økonomi.

Kriteriene er harmonisert med tyske Blaue Engel og japanske EcoMark.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*

25 000 NOK
Minimum 12 500 pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4000 NOK
Kontrollbesøk i Europa
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Minimum 12 500 pr nye produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Minimum 6 250 pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Minimum 12 500 pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.