Svanemerkets miljøkrav til skismøring og glider

Svanemerket skismøring og glider oppfyller strenge krav til alle innholdsstoffer, er fluorfri, og har like gode bruksegenskaper som annen skismøring.

Miljøkravene gjelder for gliderprodukter for alle typer ski og brett beregnet for bruk på snø. Gjelder også produkter som optimaliserer glid på felleski.

En svanemerket skismøring og glider:

  • Er fluorfri
  • Gir god glid
  • Er smussavvisende
  • Har god slitestyrke
  • Har dokumentert like god effekt som tilsvarende fluorholdig smøring

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*
25 000 NOK
Minimum 6 250 NOK pr resept
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4000 NOK
Kontrollbesøk i Europa
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Minimum 6 250 NOK pr nye resept
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt *
12 500 NOK
Minimum 3 125 NOK pr resept
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Minimum 6 250 NOK pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
Salg i Norden


0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR***.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR***.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***

Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
2 000 EUR***


* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.