Gryfskand Charcoal 2,5 kg

Sist oppdatert 31 aug 2023

Svanemerkede pellets, vedbriketter, grillkull og andre opptenningsprodukter:

  • Er laget av fornybare materialer på en energieffektiv måte – et viktig klimatiltak
  • Trevirket kommer ikke fra ulovlig hugst, full sporbarhet til skogen det kom fra
  • Er produsert i tråd med FNs konvensjoner om arbeidsmiljø og menneskerettigheter.