Kebony Cear Radiata 22x120 mm terrassebord glatt med sidespor i 3,6 meters lengder

Sist oppdatert 15 sep 2022

Svanemerkede terrassebord (kledning, holdbart trevirke):

  • Er ikke tilsatt tungmetaller eller biocider (giftstoffer)
  • Er laget av trevirke fra bærekraftig skogsdrift
  • Har dokumentert tilstrekkelig holdbarhet