Indeksregulering av avgifter fra 1. januar 2023

Nordisk Miljømerking har besluttet å endre de faste avgiftene for sertifisering med Svanemerket. De nye avgiftene gjelder fra 1. januar 2023.

Endringen skyldes harmonisering til felles nordisk avgiftssystem, hvor alle satser er oppgitt i Euro. Samtidig er avgiftene indeksjustert med 3,9%.

Hva endres fra 1. januar 2023?

Endringen gjelder for alle avgiftssatser knyttet til søknader, samt den årlige minimumsavgiften knyttet til nordisk omsetning av svanemerkede produkter eller tjenester. Se også tabellen under for ytterligere informasjon.

Søknadsavgifter ****Pris eks. mva
Ny søknad*3 114 EUR
Ekstra kontrollbesøk i Norden519 EUR
Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) ***
1 557 EUR
1 038 EUR per ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa ***2 595 EUR
1 038 EUR per ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

389 EUR
778 EUR
1 557 EUR
Fornyelsesavgift (før lisensen har utløpt) *1 557 EUR
Fornyelsesavgift (etter at lisensen har utløpt) *3 114 EUR
Overføring av lisens til et annet foretak389 EUR
Avgifter gyldig fra og med 01.01.2023
Andre avgifter **** Pris eks. mva
Årlig minimumsavgift for salg i Norden2 076 EUR
Årlig minimumsavgift for salg utenfor Norden2 076 EUR
Avgifter gyldig fra og med 01.01.2023

Øvrige satser, for eksempel knyttet til antall resepter eller lignende,  justeres tilsvarende.

* For vareproduktgrupper:
Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. EUR.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Hvis kontrollbesøket krever at inspektøren er mer enn en dag borte fra kontoret (inkl. reise), vil en ekstra avgift på 1 038 EUR pr. ekstra dag bli fakturert. Andre ekstraordinære kostnader forårsaket av besøket kan også bli fakturert søker.

**** Avgiftene er oppgitt i EUR. Norges Banks EUR-kurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra EUR til NOK.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss hvis du lurer på hva dette betyr for deg.

Anders Ødegaard Gammelsrud

lisensieringssjef

+47 92032442aog@svanemerket.no