Fra luftslott til fakta – Miljøkommunikasjon i tråd med EUs regler

Vi samlet dyktige bærekraft- og kommunikasjonsfolk til en prat om hvordan norske virksomheter stiller seg til de nye retningslinjene fra EU, miljøkommunikasjon, og nye forretningsmodeller for en mer sirkulær økonomi.

Seminaret starter fra ca. 8 minutter

Visste du at den norske forbrukermakten er dobbelt så stor som den offentlige innkjøpsmakten? Nær 1700 milliarder i året. Det er enormt!

Samtidig vet vi at 9 av 10 nordmenn ofte synes det vanskelig å vite hva som er gode klimavalg. Og at nær 8 av 10 av oss synes bedrifter overdriver hvor klima – og miljøvennlige produktene deres.

– Tenk hvilken omstillingsmotor det kan være hvis vi klarer å styre det private forbruket på 1700 milliarder i en mer bærekraftig retning?! Bare årets julehandel er estimert til å bli på svimlende 133 milliarder, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

EU skjerper kravene

EU jobber nå i raskt tempo. Både for mer bærekraftig produktutvikling, regler for bedre forbrukervernforbrukeres, og krav til kommunikasjon og markedsføring. Noen av regelverkene som kommer er:

– Det er valg av nytt Parlament i juni neste år og ny Kommisjon skal også på plass. Det er derfor viktig å komme i havn med så mye som mulig før det. Med nytt Parlament og ny Kommisjon kan det bli andre prioriteringer. Det antas at grønnvaskinsdirektivet ikke blir ferdig, men at Parlamentet antakelig får sin posisjon på plass, sier Ann Kristin Larsen, senior miljørådgiver i Svanemerket.

Alle regelverkene skal innføres i Norge og vil gjelde norske virksomheter.

Flere virksomheter går foran

Vi må endre forretningsmodellene dersom vi skal skape faktisk endring. Klarer vi gå fra 5 til 1-forretningsmodellen og velge kvalitet fremfor kvantitet? Det prøver Jo Egil Tobiassen, Gründer & CEO i Northern playground, å få til.

– Det er vårt store eksperiment, sier Tobiassen, og legger til at,

– En salgskampanje er det dummeste vi kan gjøre innen bærekraft. Hvis vi setter ned prisen, så skyter vi oss selv i foten og alt annet arbeid vi gjør blir bortkastet.

Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsjef i Elkjøp Nordic, er enig i at foretningsmodellene må endres.

– Innen 5 år skal 10 prosent av omsetningen vår komme fra sirkulære produkter og tjenester, som reprasjoner, reservedeler og bruktsalg. Det kan høres lite ut, men det er faktisk ganske mye. Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær, sier hun.

Den viktigste valutaen i det grønne skiftet er tillit

– Det viktigste målet når du jobber med bærekraft og samfunnsansvar er de ansatte, før kunder, sier Petter Gulli i 12YEARS.

Han peker til at om vi skal få til grønn omstilling så er det nødvendig å sikre engasjement og tillit også blant de ansatte – at hele bedriften må være med og forstå – for det vil bidra til at ord blir til handling.

– Jeg mener det er kjempelett å kommunisere rundt bærekraft – man må bare være ærlig […] Tåler du å få en mikrofon opp i ansiktet så har du ikke noe problem. Hvis du ikke har gjort noenting, men har en tydelig plan for hvor du skal, så kan du si, «ja vi har ikke gjort noe, men vi skal gjøre XYZ. Kom tilbake om et halvt år og se oss i kortene». Da er du på trygg grunn, sier Gulli.

Se opptak av frokostarrangementet øverst i saken, og program under.

Program for frokostarrangement 15.november 2023

Intro og velkommen
Ved Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Moderator:
Trine Skei Grande, direktør for bærekraft, politikk og samfunn, Sopra Steria Footprint

Innlegg

 • Hvilke EU-direktiver og krav kommer og hvordan vil det påvirke forbrukerne
  Svanemerkets Ann Kristin Larsen forteller om hvordan direktivene henger sammen, og hva virksomhetene forholde seg til. Green claims directive, økodesignforordningen, direktiv for styrket forbrukervern, og krav til produktinformasjon og digitale produktpass.
 • Hvordan påvirker nye direktiver og krav næringslivet og utvikling av nye varer og tjenester
  Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsjef i Elkjøp Nordic, gir oss eksempler på hvordan de jobber og kommuniserer slik at de svarer på direktiver og møter kravene som kommer. Hva har de gjort og hvordan har de tenkt?
 • Grønnvasking: Hvordan kommunisere riktig?
  Fra luftslott til fakta. Kommunikasjons- og grønnvaskingsekspert, Petter Gulli, 12YEARS, tar for seg hvordan dette påvirker virksomhetenes kommunikasjon og markedsføring.

Debatt og samtale

Vi samler dyktige kommunikasjons- og markedsføringsfolk til debatt. Hva tenker de og virksomhetene de jobber i – om det som kommer fra EU? Hva har de av felles utfordringer og hva er mer spesifikt for deres bransje? Legger de om kommunikasjonen sin, og hva er deres beste tips for miljøkommunikasjon?

 • Jo Egil Tobiassen, Gründer & CEO, Northern playground 
 • Marianne Otterdahl Møller, markedsdirektør, Vestre
 • Tanita Kveinå, kommunikasjonsrådgiver, Tine
 • Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsjef i Elkjøp Nordic
 • Petter Gulli, kommunikasjonsguru og klimaoptimist i 12YEARS

Oppsummering og avslutning

Spørsmål? Ta kontakt.

Nina Margareta Høie

pressesjef

+47 46355314nmh@svanemerket.no

Les mer