Gjensidige bygger svanemerket hus som erstatning for hjem som har brent ned

Den første svanemerkede eneboligen i nyere tid er under oppføring på Sandli i Hordaland. Byggherre er Gjensidige forsikring, som tilbyr svanemerkede hus dersom hjemmet ditt brenner ned.

Familien Hauvik Evjenth opplevde at huset deres brant ned. Men som forsikringskunde hos Gjensidige kunne de velge at den nye boligen skulle være et svanemerket hus. Her ser vi dem utenfor huset som er under oppføring på Sandli i Hordaland.

At huset ditt brenner ned, er et mareritt for mange. For familien Hauvik Evjenth i Sandli utenfor Bergen ble marerittet virkelighet på nyttårsaften i fjor. En nyttårsrakett traff markisen på huset og hjemmet til trebarnsfamilien brant ned.

Når et hus brenner ned, er det opp til vilkårene i husforsikringen hva som videre skjer. Gjensidige forsikring tilbyr, som eneste selskap i Norge, at huset ditt da kan bygges opp igjen som et svanemerket hus. Et svanemerket hus er kjennetegnet av høy kvalitet og lav miljøbelastning. Både bygget, alle materialene og selve byggeprosessen må oppfylle kravene til det offisielle miljømerket.

Hvorfor tilbyr Gjensidige kundene å bygge svanemerkede hus?
– Gjensidige har som misjon å sikre liv, helse og verdier på en bærekraftig måte. Å bygge svanemerkede hus er helt i tråd med dette fordi det handler om å fokusere helhetlig på klimaet, miljøet og mennesker, sier Ajla Alagic, bærekraftsansvarlig for eiendom i Gjensidige forsikring.

Det er storartet at Gjensidige gir kundene sjanse til å bygge opp et svanemerket hus etter brann. De siste rapportene vi har fått om klima og miljø viser at vi må redusere miljøbelastningen i alt vi gjør. Når uhellet først er ute, er det fint at det som reiser seg fra asken er et svanemerket hus.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket

Familien Hauvik Evjenth valgte å bygge opp igjen et svanemerket hus. Nå er byggingen av den første svanemerkede eneboligen i nyere tid i god gang på Sandsli like utenfor Bergen.

Svanemerkede hus er gode valg for både klima, inneklima og sirkulær økonomi. De er energieffektive, og alle byggematerialene gjennomgår streng kontroll når det gjelder bærekraft og kjemikaliebruk, fortalte byggmester Walter Norstrand i Klimabygg til Bergensavisen.

At huset ditt brenner ned er selvsagt ikke en ønskesituasjon. Og mange er ikke klar over at det er mulig å svanemerke hus i det hele tatt. Også for familien Hauvik Evjenth var dette en ukjent mulighet:
– Det var forsikringsselskapet som ringte oss og spurte om vi var interessert i å gjøre det på denne måten. Jeg innrømmer at vi var litt skeptiske til å begynne med. Nå vet vi begge at dette var et riktig valg, sier Rune Evjenth til Bergensavisen.

Les mer