Grønnvasking

Mange varer og tjenester markedsføres som gode miljøvalg. Men hva er reellt og hva er grønnvasking?

Mange produsenter kappes om å ha det «grønneste» og mest miljøvennlige produktet, og det preger markedsføringen deres. Men hva er grønnvasking, og hva er reellt? Foto: GettyImages

Klima og miljø er noe alle snakker om for tiden. Mange som har et produkt å selge, ønsker å vise at akkurat deres produkt er et miljøvennlig valg. Derfor ser vi oftere og oftere påstander om at «produkt X er klimapositivt», «klimanøytralt» og så videre.

Men hvordan skal du som forbruker eller innkjøper forholde deg til alle disse påstandene? Hvordan skal du gjenkjenne grønnvasking? Det hadde A-magasinet en bredt anlagt sak om nylig.

Et ekspertpanel gjennomgikk ti miljøpåstander om diverse produkter og vurderte om det var grønnvasking eller ikke. Panelet besto av Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, Borgar Aamaas, seniorforsker fra Cicero senter for klimaforskning, og Stig Schølset, fagsjef i miljøstiftelsen Zero. Hvilke produkter de vurderte kan du se i A-magasinets sak.

Ekspertene i panelet er enige om at det er krevende å være forbruker og skulle gjennomskue alle miljøpåstandene vi serveres. Det er også en betraktning Svanemerkets administrerende direktør Cathrine Pia Lund har gjort seg.

Som forbruker eller innkjøper er det svært krevende å vite hva som er grønnvasking og hvilke produkter som virkelig belaster miljøet mindre. Behovet for forenkling er stort. Derfor er jeg glad for at Svanemerket blir trukket frem som en av de mest pålitelige og anerkjente merkeordningene vi har. Jobben vår, som offisielt miljømerke, er jo nettopp å gjøre det enklere å ta gode miljøvalg.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Merket utvikler ambisiøse, konkrete og helhetlige krav og vurderer hele produktets livsløp og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Både klima, som er temaet i A-magasinets artikkel, og sirkulær økonomi, biologisk mangfold, bruk av miljøgifter og andre kjemikalier, og sosiale forhold.

Svanemerket legger stor vekt på dokumentasjon og kontroll, og er på kontrollbesøk på fabrikkene uansett hvor de er i verden.

Ser du Svanemerket på et produkt, kan du vite at miljønytten er nøye dokumentert. Det er det motsatte av grønnvasking.

Les mer