Klare ambisjoner for svanemerkede hoteller

Svanemerket er en av verdens strengeste miljømerkeordninger, og bare de beste klarer å oppfylle kravene. Svanemerkede hoteller gjør allerede mye for å redusere sin miljøbelastning, og nå heves ambisjonsnivået ytterligere. Reviderte miljøkrav til hoteller og andre overnattingssteder sørger for det.

Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i Norden, har nå strammet inn på kravene svanemerkede hoteller og andre overnattingssteder må oppfylle.

I dag finnes det mer enn 400 svanemerkede hoteller og andre overnattingssteder i Norden, og 70 i Norge alene. De har allerede lagt ned et omfattende arbeid for å redusere forbruket sitt av energi, vann og utfordrende kjemikalier, samtidig som de jobber hardt for å øke andelen av mer bærekraftig mat og redusere avfallsmengdene betraktelig.

Med jevne mellomrom revideres Svanemerkets miljøkrav for å avspeile ny kunnskap, tilgang til ny teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Med de reviderte kravene kan hotellene redusere miljøbelastningen ytterligere samtidig som de får en troverdig tredjepart til å gå god for arbeidet de gjør. Stadig flere ønsker å ta gode miljøvalg, og Svanemerket har en meget høy kjennskap i den norske befolkningen. Da blir det enklere for hotellene å kommunisere miljø og bærekraft til gjestene.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Økt vekt på klima og sirkulær økonomi

I alle Svanemerkets revideringer legges det nå stor vekt på klima og sirkulær økonomi, og for hoteller og andre overnattingssteder heves ambisjonsnivået på en rekke områder:

 • Energiforbruk og CO2-utslipp skal ytterligere ned
 • Ikke tillatt å bruke fossil olje eller gass til oppvarming
 • Kravene til vannforbruk strammes inn
 • Økt innsats mot matsvinn
 • Økt vekt på bærekraftig mat
 • Økt bruk av miljømerkede produkter til daglig rengjøring
 • Naturmangfoldet på hotellets uteområde skal forbedres
 • I tillegg stilles det strengere krav til miljøledelse: Hotellene må kontinuerlig forbedre seg på områder som energi, vann, avfall, matsvinn, økologisk mat og drikke, kjemikalier og innkjøp.

– Vi stiller konkrete og absolutte krav til alle deler av hotellvirksomheten. Svanemerket er for de beste, og det er ikke lett å oppfylle kravene. Gevinsten er at du kan dokumentere at du leverer en overnattingstjeneste med høy kvalitet og lav miljøbelastning, sier Vivian Grønhaug Ottemo, nordisk produktansvarlig for svanemerkede hoteller.

Kontakt

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Vivian Grønhaug Ottemo

Nordisk produktansvarlig

+47 47645320vgo@svanemerket.no

Fakta om svanemerkede hoteller og andre overnattingssteder

 • Begrenser bruken av energi og utslipp av CO2.
 • Benytter ikke fossil olje eller gass til oppvarming.
 • Gjennomfører energi- og CO2-reduserende tiltak for å begrense klimabelastningen.
 • Begrenser vannforbruket sitt.
 • Gjennomfører vannreduserende tiltak.
 • Kildesorterer effektivt for å oppfylle grenseverdi til restavfall, samt sikre mulighet for materialgjenvinning og utnyttelse av ressurser.
 • Arbeider aktivt med forebygging av matsvinn.
 • Bruker ikke engangsartikler i daglig servering.
 • Bruker bare engangsartikler som oppfyller strenge miljøkrav til take away og catering.
 • Serverer mat med fokus på miljø og bærekraft. For eksempel tilbyr de vegetarisk mat, bruker gjerne lokalproduserte råvarer, og unngår truede fiske- og sjømatarter. De bruker ikke palmeolje i frityren.
 • Serverer en høy andel økologisk mat og drikke.
 • Sikrer at naturmangfoldet i hotellenes uteområde forbedres.
 • Bruker miljømerkede produkter til den daglige rengjøring, oppvask og tekstilvask for å begrense uønskede kjemikalier.
 • Bruker en rekke miljømerkede produkter og tjenester.
 • Lærer opp de ansatte, så alle blir engasjert i miljøarbeidet.