Nettverkssamling med oppdatering på aktuelle temaer

Her får du blant annet svar på hvilke konsekvenser grønnvaskingsdirektivet fra EU vil få for offentlige virksomheter, en veileder for å unngå grønnvasking fra leverandører, og hvem som blir årets innkjøper.

  • Tid: 24. august 2022 kl. 8.30 – 12.00
  • Sted: Grand Hotel Oslo by Scandic hotels. Karl Johans gate 31
Det blir god tid til mingling og nettverksbygging. Ta gjerne kontakt dersom du har behov for et eget møte med oss.

EU er i ferd med å stille mye strengere krav til hva som kan kommuniseres som grønt og bærekraftig. Både i EU og Norge kan grønnvasking nå ende med store bøter. Målet er at det nye grønnvaskingsdirektivet skal vedtas før parlamentsvalget neste sommer. På Nettverkssamlingen får du svar på hvilke konsekvenser dette vil få for norske, offentlige virksomheter.

Årets innkjøper

Årets innkjøper 2022 blir kåret på Arendalsuka, og de kommer selvsagt og forteller om hvordan de jobber for å nå målene sine og for å drive leverandørmarkedet videre. Vi garanterer mye energi og engasjement!

Vi får også besøk av Drammen kommune som har kommet langt når det gjelder avtalelojalitet og for å sikre at miljømerkede produkter faktisk blir kjøpt i avtaleperioden. Hva gjør de konkret for å følge opp dette i avtalene sine?

Klimatall

Mange etterspør rapportering på klimatall, men opplever at det er utfordrende å få pålitelige og sammenlignbare tall. Hvorfor er det vanskelig, hva skal til, og hva er mulig å rapportere i dag? Hva bidrar Svanemerket med på klimatall/klimaresultater i dag? Dette vil Tormod Lien i Miljømerking fortelle om. I tillegg blir det diskusjon om samarbeid og rådgivning i nettverket, og fokusområder det skal jobbes med framover.

Meld deg på og se full program under:

Program

Frokost fra kl. 8.30 til 9.00

  • Kl. 9.00 Velkommen
  • Kl. 9.05 Kontraktsoppfølging – med fokus på miljø, ved Ida Marie Eidem i Drammen kommune
  • Kl. 9.20 Slik unngår vi grønnvasking på Polet, ved Eli Aronsen fra Vinmonopolet
  • Kl. 9.50 Grønnvaskingsdirektivet – hva vil det bety for norske, offentlige virksomheter? Ved Trude Ertresvåg i Miljømerking Norge

Kort pause

  • Kl. 10.30 Årets innkjøper 2022, Sindre Røstad fra Statens vegvesen
  • Kl. 11.00 Rapportering av klimatall, ved Tormod Lien i Miljømerking Norge
  • Kl. 11.30 Samarbeid og rådgivning i nettverket, fokusområder ved Jorunn Amundgård i Miljømerking Norge

Kl. 12 Enkel lunsj