Miljøgevinster og god lønnsomhet

Breeze ønsket å være en spydspiss på mindre miljøbelastende vaskeritjenester i Norge. Scandic har jobbet målrettet med miljøtiltak og bærekraft i mange år, og trenger hver dag rent tøy til 10 000 hotellrom i Norge. Slik samarbeider de i dag.

Scandic trenger store mengder rene tekstiler hver dag. Samarbeidet med den svanemerkede vaskeritjenesten fra Breeze reduserer miljøbelastningen betydelig. På bildet ser vi fra venstre Tore Bakken i Breeze og Håvard Solum i Scandic Norge. Foto: Moxey/Fasett

I en gammel hermetikkfabrikk på Jørpeland holder et av Norges mest miljøvennlige og moderne vaskerier til. Sånn har det ikke alltid vært, ifølge avdelingsleder og HMS- og kvalitetssjef i Breeze, Tore Bakken.

– I 2007, da vi for alvor forsto den direkte sammenhengen mellom miljøbevissthet, redusert forbruk, effektiv drift av vaskeri, lønnsomhet på bunnlinjen og investering i enda mer effektivt utstyr, bestemte vi oss for å legge om driften vår i en mye mer miljøbevisst retning. På den tiden var det bare konkurranse på pris, noe som gjorde «alle» andre posisjoner i markedet ledige. Så vi tenkte: hva gjør vi her? Hva gjør vi nå? Vi merket at miljø og bærekraft var på vei opp i bevisstheten både i befolkningen generelt, men også hos private og offentlige innkjøpere.

Ledelsen i Breeze valgte å ta posisjonen som den mest miljøvennlige vaskeritjenesten i Norge. Men, hvordan skulle de vise resten av landet dette?

Det er rundt 250 forskjellige standarder å rapportere bærekraft på og det kan ta ukesvis bare å sette seg inn de forskjellige, og selv da vet du ikke om du har valgt riktig miljømerke. Svanemerket har alltid vært tydelige på at det skal være for de beste aktørene i bransjen på miljø og klima.

Tore Bakken, avdelingsleder og HMS- og kvalitetssjef i Breeze

Gikk for det strengeste alternativet: Svanemerket

Et svanemerket vaskeri har lavt energiforbruk, effektiv transport og oppfyller krav til både mengde og type rengjøringskjemikalier.

– Vi siktet høyt, gikk for det strengeste alternativet, det miljømerket som gav oss muligheten til å klare de tøffeste kravene. Det var og er det bare Svanemerket som kan. Så i 2008 ble vi svanemerket som det aller første vaskeriet i Norden. Det var et utfordrende valg, men det var et riktig valg. Siden har heldigvis mesteparten av bransjen fulgt etter og blitt svanemerket.

I vaskeribransjen er det energi– og vannforbruket og bruken av kjemikalier som står for den største miljøpåvirkningen. I tillegg regnes også påvirkningen fra transport til og fra kundene inn i miljø­regnskapet, siden vaskeriene stort sett eier tøyet selv og tilbyr distribusjonen som en del av vaskeritjenesten.

En av de største kundene som Breeze tilbyr denne tjenesten til, er Scandic Norge.

– Vi er veldig glade for samarbeidet med Scandic. Det er det flere grunner til. For det første er det en svært miljøbevisst kunde som vi lenge hadde hatt lyst til å samarbeide med. De var tidlig ute med en tydelig miljøposisjon i markedet og var først ut med svanemerkede hoteller. I tillegg var de også så tøffe at de ville satse på «lille» oss og satte som tildelingskriterium at tjenesten skulle være svanemerket.

12 tonn med håndklær og sengetøy daglig for Scandic

Håvard Solum, distriktsdirektør i Scandic Norge er ganske tydelig på hvorfor hotellkjeden valgte “lille” Breeze. Men først, litt om hvordan Scandic tenker om sine innkjøp:

– Det er ingen tvil om at vi kan stille ganske tøffe krav når vi som innkjøper ber inn på anbud på forskjellige leveranser. Og da er det er ikke kun pris det skal gå på, for vår del. Vi er Nordens største hotellkjede og har jobbet målrettet med miljø og bærekraft i nærmere 30 år og det sier seg selv at det er andre elementer – i både anbudene vi legger ut og i tilbudene vi får inn – som er viktigere enn pris.

– At vi valgte å sertifisere med Svanemerket var en naturlig konsekvens av ønsket om å redusere hotellkjedens energiforbruk og miljøpåvirkning, sier Håvard Solum, distriktsdirektør i Scandic Norge.

Håvard Solum beskriver Scandics «drømmeleverandør» som en leverandør som er genuint opptatt av å jobbe med bærekraft og miljø: Leverandøren tar denne jobben seriøst og reduserer eget fotavtrykk – og bidrar til at innkjøperen i neste omgang også kan redusere sitt klima- og miljøavtrykk.

– Sengetøy, håndklær og vaskeritjenester utgjør en svært stor del av våre innkjøp, så i tillegg til å være en stor avtale for oss i Scandic, er det også et sentralt og toneangivende innkjøp for måten vi ønsker å drive hotellene våre på. Breeze var fra første stund tydelige på at bærekraft og kvalitet var høyere vektet, eller viktigere, enn pris, og de leverer nå på fjerde året sine svanemerkede produkter og tjenester til nesten 70 % av hotellene i Scandic Norge.

Svanemerket hotell og svanemerket hverdag

Bakgrunnen for at Scandic begynte å jobbe med kjedens miljøpåvirkning var ikke nødvendigvis miljøaspektet i seg selv, ifølge direktøren:

– I 1993 var det svært få bedrifter som snakket om miljøet og miljøbesparelser direkte, det var arbeidet for å redusere kostnader som var hoveddriveren da. Og energikostnadene, først og fremst knyttet til vannforbruk for oss i hotellbransjen, er en svært stor del av disse kostnadene. Vi så rimelig kjapt at når du sparer energikostnader, så sparer du miljøet også noe enormt.

Denne innsikten gav mersmak og Scandic jobbet målbevisst med å redusere kjedens energiforbruk og miljøpåvirkning utover nittitallet. En effekt av dette målbevisste miljøarbeidet var ønsket om å få det knyttet opp mot miljøkrav og merking – helst da det miljømerket med de desidert tøffeste kravene i bransjen ifølge Solum – slik at hotellene og hotelldriften kunne miljømerkes:

– At vi valgte å sertifisere med Svanemerket var en naturlig konsekvens av dette ønsket – og i 1998 kunne Scandic Sjølyst ønske velkommen sine gjester og ansatte til Norges første svanemerkede hotell.

– Det som er viktig når du skal svanemerke et hotell er å ikke tro at det er hotelldirektøren og teknisk direktør som skal gjøre jobben alene. Det er utrolig viktig at hele driften og alle ansatte er klar over hva som forventes av dem. Dette er jo heldigvis noe vi er flinke på i hotellbransjen, samtidig er det viktig å oppdatere seg jevnlig for den enkelte – så miljøarbeidet har en naturlig plass på agendaen i alle allmøter vi har i Scandic. I tillegg så er det slik at Svanemerket må resertifiseres hvert tredje år, og da må alle være med på å skru til enda et hakk og bli enda flinkere til å unngå matsvinn, redusere energiforbruket og forbedre avfallshåndteringen. Du kan ikke svanemerke deg og lene deg tilbake og tro at nå er jobben ferdig.

I hvert fall ikke som svanemerket hotell i overnattingsbransjen i 2023, ifølge Solum:

– Viktigheten av å jobbe strukturert og systematisk med bærekraft er jo viktigere enn noensinne, og det er jo garantert at det vil bli enda viktigere framover. Og i Scandic er vi helt soleklart overbevist om at det er en kjempestor konkurransefordel for vår del.

Svaneeffekten sjekker inn

Solum kan også fortelle om andre resultater av miljømerkingen, enn de rent miljømessig målbare:

Svanemerket er blitt mer enn bare et sertifikat vi har på veggen hos oss. Det synliggjør at vi alle er kjempegode på å jobbe med miljø og bærekraft hos oss og skaper en utrolig fin intern stolthet på våre hoteller. Vi kaller det rett og slett for «svaneeffekten». De positive ringvirkningene som oppstår av den skal definitivt ikke undervurderes. Svaneeffekten smitter over en lav sko!

Håvard Solum, distriktsdirektør i Scandic Norge

Svaneeffekten merkes i møter med morgendagens nyansatte. De er opptatt av miljøet og tar som en selvfølge at arbeidsgivere tar bærekraft på alvor. Svanemerket bekrefter at Scandic er en slik arbeidsgiver. I tillegg preger effekten også avtalene som Scandic skriver med sine store, private og offentlige kunder gjennom året: bærekrafts- og konkret miljøarbeid fra Scandics side er en viktig del av alle kontrakter. Svaneeffekten forsterker Scandics attraktivitet for kunder som er opptatt av miljø og bærekraft:

– Vi jobber hele tiden for å skape gode gjesteopplevelser ute på hotellene våre, og en viktig del av dette er å legge til rette for et bærekraftig opphold. De som velger å bo på et av våre hoteller, skal gjøre det med visshet om at oppholdet deres har en svært lav miljøbelastning, avslutter Håvard.

Breeze + Scandic = ren og bærekraftig kjærlighet

– Det er mulig det virker litt prosaisk, men sengetøy og håndklær er en kjerneting for oss. De leverer en utrolig sentral del av gjesteopplevelsen og er en stor del av både det vanlige regnskapet og miljøregnskapet vårt Da sier det seg selv at Breeze er helt klart en av de viktigste leverandørene vi har, oppsummerer Håvard Solum før Tore Bakken legger smilende til:

– Og så er det er ingen som bokstavelig talt kommer så tett på kundene dine som det vi gjør!

Fakta om hotell og vaskeritjenester

 • Å være et Svanemerket hotell innebærer at hotellet har lavt energiforbruk, bruker kjemikalier med lav miljøbelastning og arbeider aktivt med å minske avfallsmengdene og vannforbruket.
 • Å være et Svanemerket vaskeri innebærer at vaskeriet har et lavt energiforbruk, optimalt vannforbruk, effektiv transport og oppfyller krav til både mengde og type rengjøringskjemikalier som brukes i prosessen.
 • Tjenesten tekstilservice innebærer at vaskeriene i all hovedsak eier tekstilene, sengetøyet og håndklærne som vaskes, tørkes og leies ut til offentlige og private virksomheter, som for eksempel helseforetak og hoteller.
 • Utleie av tekstiler er mer miljøvennlig enn å eie egne tekstiler eller å bruke engangsartikler og passer godt i de sirkulære forretningsmodellene som kommer til å bli viktigere og viktigere fremover.
 • Et tekstil har normalt en levetid på 250 runder med vask.
 • En tommelfingerregel i tekstilservicebransjen er at cirka 20% av miljøpåvirkningen kommer fra transport og distribusjon, mens vaskingen og produksjonen ellers står for resten.

Fakta om Scandic

 • Nordens største hotellkjede med 280 hoteller i drift eller under oppføring, 84 av dem i Norge.
 • Scandic trenger rent tøy til nærmere 58 000 hotellrom i 6 land flere ganger i uken. Over 10 000 av disse rommene er i Norge.
 • Scandic har jobbet målrettet med miljøtiltak og bærekraft siden 1993, og mottok sitt første Svanemerke i 1998.
 • 69 av Scandics hoteller er sertifisert med Svanemerket, og målet er å sertifisere alle hotellene i kjeden i løpet av det neste året.

Fakta om Breeze

 • Norskeid industriell vaskerikjede med vaskerier i Bodø, Harstad, Stranda, Jørpeland og Oteren i Troms.
 • Vaskeriene leverer tjenester innen tekstilservice, det vil si vask og utleie av tekstiler – til helsesektoren, hotell- og restaurantvirksomheter og bedrifter innen alt fra reiselivsbransjen til industrisektoren.
 • Breeze leverer tekstil- og vaskeritjenester til nesten 50 av Scandics hoteller i Norge, og det utgjør cirka ⅔ av alle disse tjenestene hotellkjeden kjøper inn i Norge.
 • Samtlige vaskerier i kjeden er svanemerket og målet for Breeze er å bli Norges reneste og ledende øko-vaskeri

Les mer