Svanemerket forblir en konkurransefordel i EUs nye byggevareforordning

Den endelige revisjonen av EUs byggevareforordning er vedtatt. Den understreker at det fortsatt er mulig å bruke offisielt anerkjente miljømerker, som Svanemerket og EU Ecolabel, som konkurransefordel på byggevarer.  

Byggevarer inneholder en rekke kjemikalier, som samlet sett bør begrenses. Valg av svanemerkede byggevarer garanterer at produktet oppfyller strenge krav til helse, miljø og klima. Foto: Werner Anderson

Det opprinnelige forslaget til EU-kommisjonen om å kun tillate bruk av CE-merket, er avvist. Det betyr at produsenter av byggematerialer fortsatt kan få konkurransefordeler ved å sertifisere produkter med Svanemerket eller tilsvarende miljømerker. Det styrker incentivet til å satse på innovasjon og utviklingen av mer miljøvennlige byggematerialer. Et tilbud som mange innkjøpere, byggherrer og forbrukere er interessert i. 

– Dette er svært gode nyheter. Det må være lett å velge mer miljøvennlige byggevarer. Miljømerker er en kjent og nyttig veiviser for bedre valg, som mange allerede bruker, men tilbudet kan bli enda bedre. Mange norske produsenter kan klare kravene, så her ligger det et uforløst potensial som jeg håper flere ambisiøses virksomheter vil benytter seg av, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Det er i dag over 11.000 byggevarer på det nordiske markedet som enten er merket med Svanemerket eller EU Ecolabel. 

Gjør det enklere å velge byggevarer

Siden våren 2022 har det blitt forhandlet om en ny byggevareforordning i EU. En sentral del av forhandlingen har dreid seg om hvordan byggevarebransjen kan bidra i det grønne skiftet. Bruk av miljømerker, som Svanemerket, er en viktig del av dette arbeidet.   

Svanemerket stiller krav til byggevarer i et livsløpsperspektiv, og har svært ambisiøse krav til helse, miljø og klima. For eksempel må produsenter av svanemerkede byggevarer å oppfylle krav til bruk av sertifisert trevirke, de må dokumentere energiforbruk, og ikke minste leve opp til streng regulering av hvilke kjemiske stoffer byggevarene kan inneholde.    

Det finnes i dag over 11.000 byggevarer på det nordiske markedet med Svanemerket eller EU Ecolabel. Slike miljømerker fungerer som dokumentasjon for miljøpåstander, og godtas til bruk i markedsføring etter EUs direktiv for styrket forbrukervern i det grønne skiftet som ble vedtatt tidligere i år.