På Torvbråten skole i Asker lærer elevene både i og av skolen

Torvbråten skole var det første konkrete resultatet av Asker kommune sin nye ambisiøse klima- og energiplan. Skolen er svanemerket og bygget for fremtiden.

Torvbråten skole i Asker stod klar i januar 2021.

Klima og miljø sto øverst på blokka da Elisabeth Holter-Schøyen i 2020 tok over som leder av hovedutvalget for samfunnstjenester i Asker kommune.

– Det var en harmonisering av de klimaplanene vi hadde fra før, og målet var å bli enda bedre. Kommunen satte som mål å være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak, sier Holter-Schøyen.

Det første konkrete resultatet av kommunens ambisiøse klima- og miljøplaner er Torvbråten skole. Den er bygget for å være et godt sted å være for både elever og ansatte, og tar hensyn til klima og miljø.

– Det var en helhetlig tankegang både ute og inne, og med alle involverte for å få til en skole med høye og ambisiøse klima- og miljøtiltak.

Vi skal ikke bare lære i skolen, vi skal også lære av den.

Elise Lillan Engen, lærer og spesialpedagog ved Torvbråten skole i Asker.

Tett samarbeid mellom administrasjon og politisk ledelse

Tett sammarbeid mellom politisk ledelse som bestiller og administrasjon som leverandør, har vært avgjørende for å få ferdig skolen. Holter-Schøyen legger ikke skjul på at planleggingen og gjennomføringen har tatt tid, men resultatet er en moderne skole bygget for fremtiden.

– En suksessfaktor ved denne skolen var at vi satte ned en politisk prosjektgruppe, som var “bundet” av kommunens klima- og energiplan, og som fulgte selve byggeprosessen fra start til slutt, sier Holter-Schøyen.

– Slik sikret vi en kontinuitet i miljøfokuset, uavhengig av politisk ledelse. Det var tross alt fire kommunestyreperioder fra de første tankene om en ny skole oppstod i 2007, frem til åpningen i januar 2021, fortsetter hun.

Asker kommune planlegger å bygge flere svanemerkede skoler fremover. Svanemerket har vært et godt verktøy for kommunen gjennom hele byggeprosessen, ifølge Holter-Schøyen.

– Det har vært lærerikt for alle som har vært med.

Foto: Hundven-Clements Photography

Skolen er et godt læringsmiljø for alle

Alf Kåre Stokke, prosjektleder i Asker kommune og ansvarlig for den administrative leveransen, har fulgt byggingen av den nye svanemerkede skolen ekstra tett.

– Alt som skulle bygges på Torvbråten skole måtte godkjennes av Svanemerket. Fra første spadetak var vi enige om at dette skulle være et sted der både elever og ansatte kan trives. Ikke minst å være et godt læringsmiljø, sier Stokke.

Prosjektet har levert til forventningene. I 2021 ble Torvbråten skole kåret til Årets skolebygg. Skolen bruker også Svanemerket aktivt i undervisningen for å lære elever om klima og miljø.

– Vi skal ikke bare lære i skolen, vi skal også lære av den, sier Else Lillian Engen, lærer og spesialpedagog på skolen.

Hun understreker at lærerne har vært flinke til å dra inn i undervisningen at de holder til i en svanemerket og miljøvennlig skole.

– På Torvbråten skole er det en tett kobling mellom skolens undervisning, pedagogiske tiltak, og bygget som fysisk tiltak. Når vi jobber med for eksempel bærekraftig utvikling, som er en av de overordnede temaene i læreplanen, så er det enklere å dra inn og trekke paralleller når parallellene er omtrent i samme rom, sier Engen.

Foto: Hundven-Clements Photography

En skole på elevenes premisser

Elevene ved Torvbråten skole har vært inkludert i planleggingen hele veien. Elevenes ønsker for skolen har blitt lyttet til, samtiding som de gjennom prosessen har lært mye om klima og miljø.

– Under elevenes festforestilling i forbindelse med åpningen, kommenterte en av de erfarne entreprenørene at han aldri hadde vært på en skoleåpning der elevene til og med hadde laget en sang om byggets forskjellige typer av isolasjon, sier Engen med et smil.

Om Torvbråten skole i Asker

Torvbråten skole er Norges andre svanemerkede skolebygg, og er oppført i massivtre.

 • Passivhus
 • Jordvarme dekker 100 prosent av oppvarmingen
 • Solceller på taket gir 190 000 kwh/år
 • Pre-produserte tremoduler for svært effektiv byggeprosess
 • Fokus på reduksjon av avfall i byggeprosessen
 • Skolen er på ca. 4.600 m2, flerbrukshallen på ca. 1.940 m2
 • Dimensjonert for 476 elever og 40 ansatte med 17 klasserom, flere spesialrom og garderober mm.
 • Arkitekt og landskapsarkitekt: LINK Arkitektur
 • Byggetid: 18 måneder
 • Utførende entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Kontraktssum: 189 millioner kroner eks. mva.

Har du spørsmål om svanemerket skole eller bygg? Ta kontakt med våre rådgivere.

Trude Ertresvåg

leder profesjonelle anskaffelser

+47 90 80 58 39te@svanemerket.no

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no