Webinar: Svanemerket lanserer skjerpende krav til serverings- og konferansesteder

Svanemerket lanserer nye krav til serverings- og konferansesteder uten overnatting, og legger nå frem ambisiøse og helhetlige krav for å redusere både matsvinnet og den generelle miljøbelastningen. Vi ønsker velkommen til webinar hvor du kan lære mer.

  • Tid: 20. april kl. 13:00-14:00
  • Sted: Webinar (Teams-møte)
Svanemerkede serveringssteder må servere bærekraftig mat som belaster miljøet mindre

Virksomheter vil i fremtiden bli møtt med stadig strengere krav fra både myndigheter og kunder. Lovgivningen skjerpes stadig og i EU kommer det en grønn bølge av miljø og klimareguleringer. Som myndighetenes eget miljømerke gir Svanemerket serverings- og konferansesteder en oppskrift på helhetlig og praktisk arbeid med miljø og FNs bærekraftsmål. 90 % av norske forbrukere kjenner Svanemerket. Merket er derfor også et kraftfullt verktøy for å kommunisere deres miljøarbeid.

Helhetlig miljøarbeid

Svanemerket lanserer nye krav til serverings- og konferansesteder uten overnatting, og legger nå frem ambisiøse og helhetlige krav for å redusere både matsvinnet og den generelle miljøbelastningen. Miljøkrav til mat er selvfølgelig sentralt når serverings- og konferansesteder uten overnatting skal svanemerke seg. Men – som helhetlig miljømerke – stiller Svanemerket også omfattende krav til andre deler av driften. Både bruk av energi, vann og kjemikalier til rengjøring må oppfylle ambisiøse krav, og virksomheten må selv være en krevende innkjøper, som stiller miljøkrav til produkter og tjenester som skal kjøpes inn.