Krav som tar hensyn til etikk og sosiale forhold

Også menneskeverd og dyrevelferd er med i beregningen når Svanemerket stiller krav.

Nærbilde av symaskin, denim, en hånd.
Svanemerket stiller også krav til sosiale forhold slik som arbeidsmiljø, og drar på kontrollbesøk til fabrikken uansett hvor den ligger i verden. Foto: GettyImages

Svanemerket stiller krav som tar hensyn til både helse og miljø. Men også etikk og sosiale forhold spiller en rolle. Mange av oss har sett mediesaker om dårlige arbeidsforhold til tekstilindustrien eller i renholdsbransjen, eller bekymret oss for dyrevelferden hvis vi skal kjøpe en dyne av dun. Mer ansvarlig forbruk og produksjon er det av FNs bærekraftsmål som Svanemerket bygger aller mest opp under. Samfunnsansvar i hele verdikjeden er en naturlig del av dette. Derfor stiller Svanemerket krav også til de etiske og sosiale sidene av produksjonen.

Vi har et generelt krav til alle svanemerkede produkter at virksomheten skal følge gjeldende lover og regler i produksjonslandet. Brudd på dette fører til at lisensen (løyvet til å bruke Svanemerket) blir inndratt.

The International Labour Organization (ILO) er FNs organisasjon for arbeidsforhold. ILO er et trepartssamarbeid mellom arbeidere, arbeidsgivere og myndigheter, og utarbeider konvensjoner (regler) for arbeidsforhold. Svanemerket stiller krav om at produksjonen av en rekke svanemerkede produkter må skje på fabrikker som overholder ILOs kjernekonvensjoner.

De sier for eksempel at det ikke skal være:

  • Diskriminering
  • Tvangsarbeid
  • Barnearbeid
  • At det skal være organisasjonsfrihet, en viktig forutsetning for å kunne danne fagforeninger

Dyrevelferd er også et viktig tema. Svanemerket forbyr at dun plukkes fra levende gjess, og at merinosauer blir utsatt for mulesing (et smertefullt kirurgisk inngrep).

Eksempler på etiske og sosiale krav Svanemerket stiller:

  • Tekstiler: Krav til at fabrikken oppfyller ILOs kjernekonvensjoner for arbeidsforhold.
  • Rengjøringstjenester: Krav til at bedriften opptrer slik regelverket sier for eksempel at moms og arbeidsgiveravgift skal være betalt, og har medarbeidere som har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som andre i bransjen, og er opplært innen både miljø og rengjøringsmetoder.
  • Vedovner: Krav til at naturstein som er brukt i/på ovnen skal komme fra steinbrudd som oppfyller ILO-konvensjoner for arbeidsmiljø

Les mer