Helsingfors satser på bruk av miljømerker i anskaffelser. Inspirert av København

Helsingfors by gjør anskaffelser for om lag fire milliarder euro i året og er Finlands største offentlige innkjøper. Nå har de lansert et pilotsamarbeid sammen med Miljømerking Finland. Samarbeidet følger den såkalte København-modellen, der miljømerker brukes som krav i anskaffelser der det er mulig.

Helsingfors by er Finlands største innkjøper. Nå har de latt seg inspirere av København til å bruke miljømerker mer offensivt i sine anskaffelser. Innkjøpsbudsjettet er på 4 milliarder euro i året. Foto: GettyImages.

I Helsingfors kommune har miljø- og klimaperspektivet lenge vært i fokus i offentlige anskaffelser. Målene ble spesifisert i fjor da byen publiserte sin fornyede innkjøpsstrategi parallelt med det nasjonale operative programmet for «Procurement Finland». Den oppdaterte innkjøpsstrategien har tre hovedmål, hvorav ett er å foreta effektive, ansvarlige og klimamessige innkjøp.

Strategien ble satt ut i livet våren 2021. Samtidig startet samarbeidet med Miljømerking Finland.

Kompetanse og dialog er hjørnesteinene

Ifølge Satu Turula, Helsingfors kommunes miljøplanlegger, kan det for eksempel oppstå utfordringer hvis kriteriene som brukes ved innkjøp ikke er effektive nok. Verifikasjon og overvåking av kriterier kan også være vanskelig.

Samarbeidet mellom Helsingfors by og Miljømerking har som mål å finne løsninger som øker effektiviteten og letter arbeidet til innkjøpsenhetene. Bruken av et pålitelig miljømerke som anskaffelseskriterium sikrer at produktene og tjenestene som konkurrerer oppfyller strenge miljøkrav.

Målet med samarbeidet er også å stimulere til utvikling av markedet. Når alle parter får tilgang til kravene i planleggingsfasen, kan bedriftene som tilbyr produkter og tjenester bruke tid på å utvikle sine produkter. På innkjøpsspråket kalles prosessen markedsdialog

– Det viktigste for oss i samarbeidet er dialogen med markedet og kompetansen knyttet til kriteriene vi får fra Miljømerking. Våre egne eksperter deler derimot sin praktiske sourcing-kunnskap, som er like verdifull, sier Turula.

Stor påvirkningskraft

En anskaffelsesstrategi med vekt på miljømerker og markedsdialog har lenge vært på plass i København, hvor miljømerker brukes som et krav i offentlige anskaffelser når undersøkelsen av det aktuelle markedet åpner for det. I Helsingfors piloteres for tiden bruken av miljømerker i innkjøpsgruppene for byggevarer og arbeidsklær.

Av byggevarene utgjør spesielt maling en produktgruppe der miljømerkede alternativer er godt utbredt. På den annen side er det færre miljømerkede arbeidsklær på markedet.

– Vi håper at bedrifter får mer motivasjon til å tilby mer bærekraftige alternativer til markedet og søke om miljømerke for produktene sine. Produktgruppene som er valgt ut for piloten er et godt eksempel på hva København-modellen handler om, sier Riikka Holopainen, administrerende direktør i Miljømerking Finland.

Helsingfors by gjør anskaffelser for om lag fire milliarder euro i året og er Finlands største offentlige innkjøper. Byen har også satt et mål om å være karbonnøytral innen 2030. Så det er mye som står på spill, noe som gjør at det trengs klimakrav for hvert kjøp.

Helsingfors anerkjenner sitt ansvar som en milliardleverandør. Byen håper å være ledende i sitt miljøarbeid.

– Ja, man kan si at det utvikles et helt nytt slags samarbeidsmønster her, Helsingfors-modellen. Vi er forpliktet til langsiktig samarbeid og ønsker å være en pionér. Det er et stort påvirkningspotensial i offentlige anskaffelser som ikke alltid erkjennes, sier Satu Turula.

Les mer