Miljøkrav ved anskaffelse av kaffetjenester

Nordmenn drikker mye kaffe, og da bør tjenesten være mest mulig miljøvennlig. Ved å etterspørre og kjøpe kaffetjenester med type 1 miljømerker som Svanemerket bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår enten tildelingskriterier eller kontraktskrav for denne typen anskaffelser.

Tildelingskriterier

Miljø, vekt 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal angi i tilbudet dersom tjenesten som tilbys er miljømerket. Har tjenesten et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må gyldig sertifikat/lisensbevis legges ved.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Kontraktskrav

Krav om miljømerket tjeneste

Leverandør skal innen 12 måneder etter kontraktsinngåelse dokumentere at kaffetjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger.

Har merkeordningen et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis merkeordningen ikke har lisensnummer så må gyldig sertifikat/lisensbevis legges ved.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Leverandøren forplikter seg til å søke om merket senest en måned inn i kontraktsperioden . Dersom kaffetjenesten ikke er merket etter 12 måneder, vil det gis dagbøter på for 0,X % av kontraktsverdien for en periode på Y dager.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede kaffetjenester har oppfylt krav til:

  • Kvalitet- og miljøledningskrav i tjenesten
  • Sertifiserte næringsmidler og andre forbruksartikler
  • Transportkrav
  • Krav til rengjøringsprodukter under bruk av kaffemaskinen
  • Kaffemaskinen må være energieffektiv
  • Krav til materialene i kaffemaskinens komponenter som er i kontakt med næringsmidler

Miljømerkede tjenester

Hva slags tjenester kan bli svanemerket?

Kaffetjenester som omfatter både kaffemaskiner, drikke og rekvisita kan bli svanemerket etter de aktuelle miljøkravene.

Andre merkeordninger på kaffetjenester

Det finnes ingen tilsvarende merkeordninger.

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no