Miljøkrav ved anskaffelse av vaskehall-tjeneste til vask av kjøretøy

Vask av kjøretøy forbruker store mengder vann og kjemikalier, og slipper ut store mengder olje og tungmetaller hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe vask med type 1 merker slik som det offisielle miljømerket Svanemerket, bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til en sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt over miljømerkede vaskehaller
  • Hvilke typer kjøretøyvask kan bli miljømerket

Forslag til miljøkrav

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over svanemerkede vaskehaller lenger ned. Vi foreslår at miljøkravene stilles enten som tildelingskriterier eller som kontraktskrav.

Ved kontraktskrav kan det være nyttig å stille krav om at søknaden skal være inngitt innen en kort frist etter kontraktsigneringen og legge inn dagbøter ved forsinket sertifisering.

Vi foreslår tildelingskriterier eller kontraktskrav for denne anskaffelsen.

Tildelingskriterier

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet dersom tjenesten som tilbys er miljømerket og legge ved lisensnummer og/eller lisensbevis. Har tjenesten et lisensnummer, er det tilstrekkelig at merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som er vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Kontraktskrav

Krav til miljømerket tjeneste

Leverandør skal innen 12 måneder etter kontraktsinngåelse dokumentere at tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Leverandøren forplikter seg til å søke om merket senest en måned inn i kontraktsperioden . Dersom vaskehallen ikke er merket etter 12 måneder, vil det gis dagbøter på for 0,X % av kontraktsverdien for en periode på Y dager.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Kravene til en Svanemerket vaskehall stimulerer til en utvikling mot ressursbesparende og effektive vaskehaller uten miljøforstyrrende utslipp til luft, jord og vann.

De viktigste kravene gjelder:

  • Anleggets fysiske utforming
  • Vannforbruk
  • Kjemikaliehåndtering
  • Utslippskontroll
  • Avfallhåndtering
  • Rutiner for drift og vedlikehold

Miljømerkede vaskehaller

Hvilke typer kjøretøyvask kan bli miljømerket

Vaskeanlegg for personbiler, busser, lastebiler, tog og andre sporgående transportmidler kan Svanemerkes. Vaskeanleggene skal være automatiske og/eller manuelle, forprogrammerte anlegg.

Andre merkeordninger

Det finnes ingen tilsvarende merkeordninger innenfor dette området per nå.

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no