Svanemerkede hev og senk-bord med mindre klimagassutslipp

Svanemerkets nye krav til møbler vil føre til at klimagassutslippet blir vesentlig redusert. Det skyldes først og fremst grenser for energiforbruk i produksjonen av bordplaten (MDF) og for standby-funksjonen på motoren.

Bilde av svanemerket hev senk-bord i et kontor.
En dansk analyse av klimaeffekten ved å svanemerket en hev og senk-pult fra danske Holmris viste at klimagassutslippene ble redusert med 20 prosent. Foto: Holmris

Svanemerkets miljøkrav til møbler har nylig blitt revidert. I den forbindelse har Implement Consulting Group gjort en analyse av klimaeffekten ved å svanemerke hev og senkbord.

Den gjennomførte analysen er laget på konservativt grunnlag,. Det betyr at bare de kravene som gir det beste grunnlaget for å beregne en direkte klimaeffekt er tatt med. Med andre ord er det flere delkrav som ikke er tatt med i beregningen, men som også vil ha positiv betydning for klima og miljø.

Analysen viste at svanemerkede hev og senkbord som er laget etter de nyeste miljøkravene vil ha 20 prosent mindre klimabelastning sammenlignet med et tilsvarende skrivebord som ligger på markedsgjennomsnittet.

Implement Consulting Group

Kravene det er beregnet ut fra er:

  • Krav til maksimalt energiforbruk i produksjon av MDF-platen
  • Krav til maksimalt energiforbruk på standby-funksjonen på motoren til hev og senkfunksjonen

Andre relevante krav for klimabelastning som ikke er tatt med i beregningen

I Svanemerkets nye og skjerpede miljøkrav er det en rekke krav til skrivebord som betyr mye for klima og miljø. Det gjelder for eksempel krav om minst 10 års garanti. Svanemerket krever også at minst 70 prosent av jomfruelige treråvarer skal være bærekraftssertifisert, og stiller svært strenge kjemikaliekrav.

Stålbena til skrivebordet vil også har betydning for klimabelastningen. Her stiller Svanemerket krav om at 70 prosent av stålet skal være resirkulert. Det teller også positivt om stålproduksjonen jobber med teknologi for reduserte klimagassutslipp, for eksempel Carbon Capture Storage (CCS). Alternativt kan de utarbeide en CO2-beregning med planlagte reduksjonsmål.

Fordi det er valgfritt for produsenten hvilke av de sistnevnte kravene stålbena skal oppfylle, har Implement Consulting Group ikke tatt dette med i beregningen. Alle disse tiltakene vil derfor være med på å senke klimabelastningen ytterligere.

Beregningen er laget på bakgrunn av Svanemerkets kriterier for møbler (versjon 5.0) publisert i begynnelsen av 2021.

Les mer