Svanemerkets krav til klær, tekstiler, skinn og lær

Svanemerkede klær og tekstiler har dokumentert god kvalitet og redusert miljøbelastning i hele produktets livsforløp. Svanemerkede produkter er laget av fibre som enten er økologiske, resirkulerte eller basert på fornybare råvarer. FNs konvensjoner for arbeidstakerrettigheter (ILO) skal overholdes i produksjonen.

5 minutter om Svanemerkets krav til klær og tekstiler, hvordan du får et produkt svanemerket, og erfaringene til noen som har gjort det.

Kravene omfatter produkter som er laget av tekstilfibre, skinn og lær. Blant annet klær, tilbehør, tekstiler til hjemmet og tekstilfibre, garn og metervarer til bekledning eller innredning.

Eksempler:

 • Klær: Genser, kjole, bukse, skjørt, jeans, skjorte, topp, jakke, arbeidsklær, uniformer, sokker, og undertøy.
 • Tilbehør: Lue, caps, skjerf, belte, bag, sekk, og veske.
 • Hjemtekstil: Dyne, pute, håndklær, sengetøy, gardiner, duker og møbelstoffer.

Produkter til baby av tekstiler som også inneholder andre materialer som for eksempel barnevogn og bilstol omfattes av kravene til babyprodukter med tekstil.

Svanemerkede klær og tekstiler må blant annet oppfylle følgende krav:

 • Bruk av fibre som enten er økologiske, resirkulerte eller baserte på fornybare råvarer som oppfyller spesifikke miljøkrav.
 • Overholdelse av FNs konvensjoner for arbeidsrettigheter (ILO).
 • Test av tekstilets kvalitet, blant annet dimensjonsendring, fargeekthet og slitestyrke.
 • Miljø- og helseegenskaper ved alle kjemikalier som brukes i tekstilproduksjonen. Det er blant annet forbud mot tilsetning av stoffer som er kreftfremkallende, som kan skade vår reproduksjonsevne eller arvemateriale. Det er også forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og antibakterielle tilsetninger, nanopartikler inkludert.
 • Implementering av et minimum av BAT (best available technology) når det gjelder effektiv bruk av vann og energi, eller egenproduksjon av solenergi i tekstilproduksjonen.

To lisenstyper: Produkt og produksjon

Fra og med versjon 5.0 av kravene (gyldig fra og med 1. mars 2022) er det to lisenstyper:

 • Produktlisens
 • Produksjonslisens

Hver lisenstype krever en egen søknad og avgifter beregnes pr lisenstype. For å få et svanemerket produkt må man ha en produktlisens.

Produktlisens for vareeier/merkevareeier
Hvis du vil svanemerke et klesplagg eller et annet tekstilprodukt, må du søke om produktlisens. I søknadsprosessen må du svare på alle produktlisenskrav for produktene du ønsker å svanemerke i Nordic Ecolabelling Portal. Du må også oppgi hvilken produksjonslisens(er) produktlisensen skal bygge på.

Produksjonslisens for produsent
Som regel vil det være fabrikken der tekstilene produseres som søker om produksjonslisens. En produksjonslisens gir rett til å produsere for produktlisenser innenfor produktområdet som er spesifisert i produksjonslisensen. En produksjonslisens gir ikke rett til å kommunisere at noe produkt er svanemerket eller oppfyller kravene til Svanemerket.

For sub suppliers

The Supply Chain Declaration Portal is where suppliers can help their customers to obtain the Nordic Swan Ecolabel by declaring the properties of their items, for example chemicals, raw materials, and other products.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter

Søknadsavgift og årlige lisensavgifter beregnes pr lisenstype:

 • Produktlisens (for vareeiere/merkevareeiere)
 • Produksjonslisens (for produsenter) og generasjon 4 lisenser
Søknadsavgifter
produktlisens (merkevareeiere)
Pris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk

Kontrollbesøk gjennomføres ikke som standard. Hvis det vurderes nødvendig faktureres det etter samme satser som for produksjonslisenser (se tabell under).
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR

Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR

Søknadsavgifter
produksjonslisenser
Pris eks. mva*

Ny søknad**

3 251 EUR
Inkluderer produksjonsanlegg med inntil 1 fargeenhet og 1 trykk enhet. 778 EUR for hver ekstra farge- eller trykkenhet
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Inkluderer produksjonsanlegg med inntil 1 fargeenhet og 1 trykk enhet. 812 EUR for hver ekstra farge- eller trykkenhet
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Inkluderer produksjonsanlegg med inntil 1 fargeenhet og 1 trykk enhet. 812 EUR for hver ekstra farge- eller trykkenhet

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.


Årlige lisensavgifter produktlisens

Pris eks. mva*
For salg i Norden

0,15 %  av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Årlige lisensavgifter produktlisens fra og med 01.01. 2024

Årlige lisensavgifter produksjonslisens

Pris eks. mva*
Global avgift 2 167 EUR
Årlige lisensavgifter produksjonslisens fra og med 01.01. 2024

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.