Svanemerkets krav til møbler, madrasser, kjøkken, og andre innredninger

Svanemerkede møbler har lang levetid og tilfredsstiller strenge krav til kjemikaliene som inngår i produksjonen.

5 minutter om Svanemerkets krav til møbler og erfaringene til våre kunder

Produktgruppen inkluderer blant annet sittemøbler som stol og sofa, sovemøbler som madrass og seng, oppbevarings-møbler inkludert garderobe med knaggrekke og hattehylle, bord/skrivebord, kjøkken- og baderomsinnredning samt skjermvegg og tavle/whiteboard.

Det stilles omfattende krav til de inngående materialene og kjemikaliene som brukes i produksjonen, til emisjoner av helseskadelige stoffer. Det er også krav relatert til bruksfase og sirkulær økonomi, for eksempel om kvalitet, garanti og materialgjenvinning.

Kravene omfatter blant annet:

  • Bruk av bærekraftige fornybare råvarer, f.eks. krav om sporbarhet og minimum 70 % sertifisert treråvare.
  • Miljø- og helseegenskaper ved kjemikalier som brukes i produksjonen, tilsettes til materialene eller brukes ved overflatebehandling. Det er bl.a. strenge krav til bruk av stoffer som er kreftfremkallende, skadelige for evnen til å få barn og som kan skade arvemateriale. Det er forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og antibakterielle tilsetninger inkludert nanopartikler.
  • Grenser for innhold av og emisjoner av formaldehyd og VOC i relevante kjemikalier og materialer som lim, stoppmaterialer, tekstil, trebaserte plater og laminat.
  • Grenser for energiforbruk i produksjon av trebaserte plater og laminat, samt stand-by energiforbruk for bevegelige møbler som hev/senk skrivebord og senger.
  • Test av kvalitet og funksjon.
  • Garanti, tilgjengelighet av reservedeler og design som gjør det mulig å demontere og gjenbruke materialene i tråd med sirkulær økonomi.

For sub suppliers

The Supply Chain Declaration Portal is where suppliers can help their customers to obtain the Nordic Swan Ecolabel by declaring the properties of their items, for example chemicals, raw materials, and other products.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Møbler og innredninger består av varegruppene:

  • Senger og madrasser
  • Polstrede møbler
  • Innredningsenheter til kjøkken, grovkjøkken og bad
  • Øvrige møbler og inventar

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene, opp til første knekkpunkt på 30 mill. EUR.
0,05 % av omsetningen til de svanemerkede
produktene, for omsetning over 30 mill. EUR opp
til andre knekkpunkt på 150 mill. EUR.

0,01 % av omsetningen til de svanemerkede
produktene, for omsetning over 150 mill. EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
Maksimumsavgift for NordenIngen maksimumsavgift
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.