Svanemerkets krav til rehabilitering av bygg

Svanemerket rehabilitering innebærer at rehabiliteringen blir utført etter strenge miljøkrav, god kvalitet og med hensyn til et godt innemiljø.

3 minutter om svanemerkede bygg og svanemerket rehabilitering av bygg

Produktgruppen omfatter rehabilitering av bygninger til kontorer, institusjoner (skoler, barnehager og daginstitusjoner), hoteller og konferansefasiliteter, i tillegg til boliger som eneboliger, leiligheter, rekkehus, studentboliger og boliger til eldre eller personer med handicap.

Svanemerket er et godt verktøy for rehabilitering av bygg som er bedre valg for miljø, klima og de menneskene som skal bo eller oppholde seg i bygget. Kravene fremmer sirkulær økonomi og effektiv bruk av ressurser, og reduserer klimabelastningen og bruken av skadelige kjemikalier. De bidrar også til bygg med et godt inneklima.

Det er egne krav til nybygg.

Kravene til rehabiliterte bygg omfatter

 • Kartlegging og håndtering av skadelige stoffer i den eksisterende bygningen  
 • Kartlegging av komponenter og materialer som er egnet til ombruk
 • Lavt energiforbruk sammenlignet med før rehabilieringen*
 • Fuktkontroll av eksisterende konstruksjoner og i rehabiliteringsprosessen
 • Miljømessige og helsemessige egenskaper ved kjemikaliene som blir brukt i både byggematerialer og i de kjemiske byggeproduktene
 • En loggbok for materialer for å sikre sporbarhet på de materialene og kjemiske produktene som brukes i bygget
 • Effektiv sortering av byggeavfall, som fremmer ombruk og annen utnyttelse av materialene 
 • Kontroll på rehabiliteringsprosessen

* Gjelder ikke fredede eller bevaringsverdige bygninger som er omfattet av unntaket i O7.

Hvis du har spørsmål, kan du gjerne stille dem til bygg@svanemerket.no

  Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

  Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

  Tormod Lien

  seniorrådgiver anskaffelser

  +47 92837959tl@svanemerket.no

  Hva koster det?

  Avgiftene er todelte og består av:

  • Søknadsavgift: Avgift som går til arbeidet med å gjennomgå søknaden og dokumentasjonen samt kontrollbesøk.
  • Årsavgift: Årlig avgift for retten til å bruke Svanemerket

  Alle oppgitte priser er ekskl. mva. Mva. tilkommer.

  Søknadsavgift

  Det må leveres en søknad pr. rehabiliteringsprosjekt, og hver søknad vil få egen søknadsavgift.

  Søknad om svanemerking av et rehabiliteringsprosjekt, faktureres etter medgått tid til saksbehandling med kr 980 pr. time + mva.

  Kontrollbesøk defineres også som saksbehandling og faktureres etter medgått tid. I tillegg vil reisekostnader faktureres.

  Lisensavgift

  Avgiftsgrunnlaget for lisensavgiften er entreprisekostnaden for rehabiliteringsprosjektet, ekskl. mva.

  Lisensavgift for retten til å bruke Svanemerket på den rehabiliterte bygningen, er en engangskostnad på 0,15 % av entreprisekostnaden for rehabiliteringsprosjektet ekskl. mva.

  For rehabiliteringsprosjekter hvor entreprisekostnaden overstiger NOK 200 millioner, vil lisensavgiften for overskytende beløp synke til 0,05 %.

  Minimum lisensavgift er NOK 60 000 pr. rehabiliteringsprosjekt.

  Halvparten av lisensavgiften betales ved oppstart av rehabiliteringsprosjektet og vil ikke bli refundert dersom søknaden ikke blir fullført. Resten betales når rehabiliteringen er fullført.