Svanemerkets krav til tepper og gulvbelegg av tekstil

Gulvbelegg av tekstil, tepper og matter til innendørsbruk, både løse produkter og vegg-til-vegg-varianter, kan nå svanemerkes.

Oversiktsbilde av et teppelagt område i et næringsbygg.
Foto: Getty Images

Produktgruppen består av gulvbelegg av tekstil, tepper og matter til innendørsbruk, både løse produkter og vegg-til-vegg-varianter. Oversiden av gulvteppet (som vender opp fra gulvet) skal hovedsakelig bestå av tekstilfibre.

Svanemerkede gulvtepper og matter har redusert miljøbelastningen gjennom hele livssyklusen. Kravene fremmer en mer sirkulær økonomi, reduserer klimapåvirkningen, sparer ressurser og sikrer produkter som er egnet til å ha lang brukstid.

Kravene omfatter:

  • Høy andel av fornybare og/eller resirkulerte materialer
  • Miljø- og helsemessige egenskaper ved kjemikaliene som brukes i produksjonen. Blant annet er det forbud mot stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kan skade vår reproduksjonsevne eller kan skade arvematerialet i kroppens celler. Det er også forbud mot bruk av nanopartikler og antibakterielle tilsetninger.
  • Energieffektiv produksjon eller bruk av Best Available Techniques (BAT)
  • Grenser for emisjoner til luft, dette gjelder produkter som ikke har tekstilbakside
  • Kvalitetstest
  • Forbud mot PVC

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

Fra 01.01.2024 indeksjusteres avgiftene. Tabellen under vil oppdateres i henhold til indeksjustert prisliste før 01.01.2024.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 114 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 519 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 557 EUR
1 038 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 595 EUR 
1 038 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

389 EUR
778 EUR
1 557 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 557 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 114 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak389 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 076 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 076 EUR


* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.