Svanemerkets krav til tonerkassetter

Svanemerking av tonerkassetter bidrar til en sirkulær økonomi ved at kassettene er gjenbrukte. Det gir redusert avfallsmengde, energi- og råvareforbruk. I tillegg stilles det kvalitetskrav til utskriftskapasitet og kvalitet samt miljø- og helsekrav til tonerpulveret.

Foto: GettyImages

Svanemerkede tonerkassetter:

  • Oppfyller strenge krav til innhold av kjemikalier
  • Plastdeler som ikke inneholder miljø- og helseskadelige klorerte stoffer (f.eks PVC).
  • Brukes flere ganger, noe som reduserer forbruket av både ressurser og energi og som skaper mindre avfall

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter Pris eks. mva*
Ny søknad**
3 251 EUR 
dog minst 97 EUR per kassettmodell
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften 
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR 
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR NOK
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR 
812 EUR 
1 625 EUR 
dog minst 97 EUR per nye kassettmodell
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR 
dog minst 48 EUR per kassettmodell  
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR 
dog minst 97 EUR per kassettmodell 
Overføring av lisensen til et annet foretak 406 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.