Svanemerkets krav til trykkeri og trykksaker

Svanemerkede trykkerier og trykksaker reduserer miljøbelastningen sin gjennom å tilfredsstille krav til trykkmaterialer, kjemikalier og energiforbruk.

Kravene gjelder for trykkerier og trykksaker som f.eks. magasiner, aviser, reklamemateriell, brosjyrer, bøker, konvolutter, bannere, roll-ups og emballasje.

Svanemerket har fokus på å redusere både trykkeriets og trykksakens samlede klima- og miljøbelastning og på å fremme et godt arbeidsmiljø, bl.a. gjennom krav til trykkematerialer, kjemikalier og energiforbruk. Krav som sikrer at trykksaken er egnet til gjenbruk er både med på å redusere ressursforbruk og avfallsmengder, samtidig som de fremmer sirkulær økonomi.

Det er bare svanemerkede trykkerier som kan produsere svanemerkede trykksaker.

Kravene til trykkerier og trykksaker omfatter bl.a.:

  • Bruk av bærekraftig produsert papir.
  • Bruk av trykkematerialer som tekstil, plast, aluminiums- og komposittplast som oppfyller strenge krav til kjemikalier i overflatebehandlingen og til innhold av PVC.
  • Bruk av 100 % miljømerket eller kontrollert trykkemateriale og forbud mot PVC i svanemerkede trykksaker.
  • Grenser for energiforbruk.
  • Miljø- og helseegenskaper til kjemikaliene som brukes i produksjonen av trykksaker og på eksterne bokbinderier. Det er bl.a. strenge krav til stoffer som er kreftfremkallende, kan skade evnen til å få barn eller kan skade arvematerialet. Det er også forbud mot halogenerte organiske stoffer og fluorstoffer.
  • Grenser for bruk av kjemikalier som inneholder VOC.
  • Dokumentasjon av at trykkfarger, toner, lim og lakk ikke skaper problemer med at trykksverten smitter av i forbindelse med resirkulering av trykksaker.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Trykkeri og trykksaker består av varegruppene:

  • Trykkeri og trykksaker
  • Trykksak brukt som emballasje til e-handelstransporter

Søknadsavgifter Pris eks. mva*
Ny søknad3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR 
1 625 EUR
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR 
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR 
Overføring av lisensen til et annet foretak 406 EUR
Årlige lisensavgifter
(pr. trykkeri/lokasjon)
Pris ekskl. mva. *
Årlig lisensavgift


1,5 EUR pr. tonn trykksubstrat, opp til 2 000 tonn
trykksubstrat

0,5 EUR pr. tonn trykksubstrat utover 2 000 tonn
Trykksubstrat = alt trykkmateriale som trykkeriet
trykker på skal medregnes, f.eks. papir, plast,
tekstiler, tre og kartong/papp men også annet
relevant materiale skal medregnes.
Årlig minimumsavgift
2 167 EUR
Årlig maksimumsavgift
15 000 EUR
Årlig lisensavgift trykksak
brukt som emballasje til e-handelstransporter
Pris eks. mva*
Årlig lisensavgift1,5 EUR pr. tonn trykksubstrat
Trykksubstrat = alt trykkmateriale som trykkeriet
trykker på skal medregnes, f.eks. papir, plast,
tekstiler, tre og kartong/papp men også annet
relevant materiale skal medregnes.
Årlig minimumsavgift3 251 EUR
Årlig maksimumsavgiftIngen maksimumsavgift

* Avgiftene er oppgitt i EUR. Norges Banks EUR-kurs første bankdag i året legges til grunn ved
omregning fra EUR til NOK

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.