Mer miljøvennlig lim og fugemasse

Lim og fugemasse kan inneholde mange kjemikalier vi helst bør unngå. Samtidig er det viktig at de fungerer slik de skal.

Parkett som legges oppå et lag med lim.
Lim og fugemasse skal vøre lett å smøre utover, feste godt og tørke fort. For å få til alt det, tilsetter produsentene mange kjemikalier. Svanemerkets krav luker ut de stoffene vi helst bør unngå. Foto: GettyImages

Mange av oss har sikkert kjent lukta av lim som river i nesa. Det er gjerne løsemidler og andre kjemikalier som dunster ut og lukter skarpt. Lim er jo et ganske avansert produkt: Det skal være lett å få ut av tuben, skal være enkelt å fordele over flatene du skal lime, det skal tørke raskt, og faktisk holde de limte flatene godt sammen, selv under tung belastning.

For å få til alt det samtidig tilsetter produsentene ulike kjemikalier. Utfordringen er at mange av dem kan skade helsen og føre til dårlig inneklima. I tillegg bidrar produksjon og bruk av slike stoffer til forurensing av natur og miljø. Derfor stiller Svanemerket svært strenge krav til hvilke stoffer lim og fugemasse kan bestå av.

Svanemerket lim, fugemasse og andre kjemiske byggeprodukter som avrettingsmasse, slemming, tapetklister o.s.v. er like gode som alle andre, men uten at de inneholder aktivt tilsatt formaldehyd, tungmetaller, organiske fluorstoffer (PFAS), hormonforstyrrende stoffer eller andre skadelige kjemikalier som kan fremkalle allergi, kreft eller skade forplantningsevnen, og som er giftige for planter og dyr.

Tips til mer miljøvennlig oppussing