Svanemerkets miljøkrav til klær, tekstiler, skinn og lær

Svanemerkede klær og tekstiler tilfredsstiller omfattende krav til kjemikaliene som inngår, har god kvalitet og fargeekthet, og er produsert i henhold til internasjonale bestemmelser for arbeidsforhold i produksjonen.

5 minutter om Svanemerkets krav til klær og tekstiler, hvordan du får et produkt svanemerket, og erfaringene til noen som har gjort det.

Svanemerkede klær og tekstiler skal blant annet oppfylle følgende krav:

  • Omfattende krav til innhold av kjemiske stoffer, fargestoffer og tungmetaller som kan være skadelige for mennesker og miljø
  • Skal ikke inneholde flammehemmere
  • Skal ikke være klorbleket eller inneholde allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer.

Svanemerkets krav gjelder alle trinn i tekstilproduksjonen, inkludert fiberfremstilling, spinning, veving, strikk, bleking, innfarging og etterbehandling. Det stilles også krav til fargeekthet og kvalitet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Gunn-Helen Øye

markedsrådgiver

+47 91310473gho@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK

Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden
0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
Maksimumsavgift for Norden100 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.