Svanemerkets miljøkrav til klær, tekstiler, skinn og lær

Svanemerkede klær og tekstiler har dokumentert god kvalitet og redusert miljøbelastning i hele produktets livsforløp. Svanemerkede produkter er laget av fibre som enten er økologiske, resirkulerte eller basert på fornybare råvarer. FNs konvensjoner for arbeidstakerrettigheter (ILO) skal overholdes i produksjonen.

5 minutter om Svanemerkets krav til klær og tekstiler, hvordan du får et produkt svanemerket, og erfaringene til noen som har gjort det.

Kravene omfatter produkter som er laget av tekstilfibre, skinn og lær. Blant annet klær, tilbehør, tekstiler til hjemmet og tekstilfibre, garn og metervarer til bekledning eller innredning.

Eksempler:

 • Klær: Genser, kjole, bukse, skjørt, jeans, skjorte, topp, jakke, arbeidsklær, uniformer, sokker, og undertøy.
 • Tilbehør: Lue, caps, skjerf, belte, bag, sekk, og veske.
 • Hjemtekstil: Dyne, pute, håndklær, sengetøy, gardiner, duker og møbelstoffer.

Produkter til baby av tekstiler som også inneholder andre materialer som for eksempel barnevogn og bilstol omfattes av kravene til babyprodukter med tekstil.

Svanemerkede klær og tekstiler må blant annet oppfylle følgende krav:

 • Bruk av fibre som enten er økologiske, resirkulerte eller baserte på fornybare råvarer som oppfyller spesifikke miljøkrav.
 • Overholdelse av FNs konvensjoner for arbeidsrettigheter (ILO).
 • Test av tekstilets kvalitet, blant annet dimensjonsendring, fargeekthet og slitestyrke.
 • Miljø- og helseegenskaper ved alle kjemikalier som brukes i tekstilproduksjonen. Det er blant annet forbud mot tilsetning av stoffer som er kreftfremkallende, som kan skade vår reproduksjonsevne eller arvemateriale. Det er også forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og antibakterielle tilsetninger, nanopartikler inkludert.
 • Implementering av et minimum av BAT (best available technology) når det gjelder effektiv bruk av vann og energi, eller egenproduksjon av solenergi i tekstilproduksjonen.

To lisenstyper: Produkt og produksjon

Fra og med versjon 5.0 av kravene (gyldig fra og med 1. mars 2022) er det to lisenstyper:

 • Produktlisens
 • Produksjonslisens

Hver lisenstype krever en egen søknad og avgifter beregnes pr lisenstype. For å få et svanemerket produkt må man ha en produktlisens.

Produktlisens for vareeier/merkevareeier
Hvis du vil svanemerke et klesplagg eller et annet tekstilprodukt, må du søke om produktlisens. I søknadsprosessen må du svare på alle produktlisenskrav for produktene du ønsker å svanemerke i Nordic Ecolabelling Portal. Du må også oppgi hvilken produksjonslisens(er) produktlisensen skal bygge på.

Produksjonslisens for produsent
Som regel vil det være fabrikken der tekstilene produseres som søker om produksjonslisens. En produksjonslisens gir rett til å produsere for produktlisenser innenfor produktområdet som er spesifisert i produksjonslisensen. En produksjonslisens gir ikke rett til å kommunisere at noe produkt er svanemerket eller oppfyller kravene til Svanemerket.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Karl-Oskar Smerud Nicolaisen

markedsrådgiver

+47 97105756kon@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årlige lisensavgifter beregnes pr lisenstype:

 • Produktlisens (for vareeiere/merkevareeiere)
 • Produksjonslisens (for produsenter) og generasjon 4 lisenser

Avgifter frem til og med 31.12 2023

Søknadsavgifter produktlisens (merkevareeiere)Pris eks. mva
Ny søknad mottatt før utgangen av 2022*

1500 EUR***
Gratis for merkevareeiere som er lisensinnehavere i dag (generasjon 4) hvis de søker om fornyelse av denne lisensen på samme dato.
Ny søknad mottatt i 2023*3 000 EUR***
Kontrollbesøk

Kontrollbesøk gjennomføres ikke som standard. Hvis det vurderes nødvendig faktureres det etter samme satser som for produksjonslisenser (se tabell under).
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

375 EUR***
750 EUR***
1 500 EUR***
Søknadsavgifter produktlisens (merkevareeiere) frem til og med 31.12 2023
Søknadsavgifter
produksjonslisenser og generasjon 4 lisenser
Pris eks. mva

Ny søknad*

3.000 EUR***
Inkluderer produksjonsanlegg med inntil 1 fargeenhet og 1 trykk enhet. 750 EUR*** for hver ekstra farge- eller trykkenhet
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

375 EUR***
750 EUR***
1 500 EUR***
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 500 EUR***
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 500 EUR***
1 000 EUR*** pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 500 EUR***
1 000 EUR*** pr. ekstra dag
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 500 EUR***
Inkluderer produksjonsanlegg med inntil 1 fargeenhet og 1 trykk enhet. 750 EUR*** for hver ekstra farge- eller trykkenhet
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 000 EUR***
Inkluderer produksjonsanlegg med inntil 1 fargeenhet og 1 trykk enhet. 750 EUR*** for hver ekstra farge- eller trykkenhet
Søknadsavgifter produksjonslisenser og generasjon 4 lisenser  frem til og med 31.12 2023

Årlige lisensavgifter produktlisens (merkevareeiere)

Pris eks. mva
For salg i Norden

Ingen avgifter i 2022 og 2023.
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
Ingen avgifter i 2022 og 2023.
Årlige lisensavgifter produktlisens (merkevareeiere) frem til og med 31.12 2023
Årlige lisensavgifter produksjonslisenser og generasjon 4 lisenserPris eks. mva
For salg i Norden
0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
Maksimumsavgift for Norden 100 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
2 000 EUR***

Årlige lisensavgifter produksjonslisenser og generasjon 4 lisenser  frem til og med 31.12 2023

Fotnoter for avgifter frem til og med 31.12 2023

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

Avgifter fra og med 01.01. 2024

Søknadsavgifter produktlisens (merkevareeiere)Pris eks. mva
Ny søknad*
3 000 EUR***
Kontrollbesøk

Kontrollbesøk gjennomføres ikke som standard. Hvis det vurderes nødvendig faktureres det etter samme satser som for produksjonslisenser (se tabell under).
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

375 EUR***
750 EUR***
1 500 EUR***
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 500 EUR***

Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 000 EUR***

Søknadsavgifter produktlisens (merkevareeiere) fra og med 01.01. 2024

Søknadsavgifter produksjonslisens (produsenter)

Pris eks. mva
Ny søknad*

3.000 EUR***
Inkluderer produksjonsanlegg med inntil 1 fargeenhet og 1 trykk enhet. 750 EUR*** for hver ekstra farge- eller trykkenhet
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

375 EUR***
750 EUR***
1 500 EUR***
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 500 EUR***
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 500 EUR***
1 000 EUR*** pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 500 EUR***
1 000 EUR*** pr. ekstra dag
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 500 EUR***
Inkluderer produksjonsanlegg med inntil 1 fargeenhet og 1 trykk enhet. 750 EUR*** for hver ekstra farge- eller trykkenhet
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 000 EUR***
Inkluderer produksjonsanlegg med inntil 1 fargeenhet og 1 trykk enhet. 750 EUR*** for hver ekstra farge- eller trykkenhet
Søknadsavgifter produksjonslisens (produsenter) fra og med 01.01. 2024

Årlige lisensavgifter produktlisens

Pris eks. mva
For salg i Norden

0,15 %  av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
2 000 EUR***

Årlige lisensavgifter produktlisens fra og med 01.01. 2024

Årlige lisensavgifter produksjonslisens

Pris eks. mva
Global avgift 2 000 EUR***
Årlige lisensavgifter produksjonslisens fra og med 01.01. 2024

Fotnoter for avgifter fra og med 01.01 2024

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.