Svanemerkets miljøkrav til møbler, madrasser, kjøkken, og andre innredninger

Svanemerkede møbler har lang levetid og tilfredsstiller strenge krav til kjemikaliene som inngår i produksjonen.

5 minutter om Svanemerkets krav til møbler og erfaringene til våre kunder

Produktgruppen inkluderer blant annet sittemøbler som stol og sofa, sovemøbler som madrass og seng, oppbevarings-møbler inkludert garderobe med knaggrekke og hattehylle, bord/skrivebord, kjøkken- og baderomsinnredning samt skjermvegg og tavle/whiteboard.

Det stilles omfattende krav til de inngående materialene og kjemikaliene som brukes i produksjonen, til emisjoner av helseskadelige stoffer. Det er også krav relatert til bruksfase og sirkulær økonomi, for eksempel om kvalitet, garanti og materialgjenvinning.

Kravene omfatter blant annet:

  • Bruk av bærekraftige fornybare råvarer, f.eks. krav om sporbarhet og minimum 70 % sertifisert treråvare.
  • Miljø- og helseegenskaper ved kjemikalier som brukes i produksjonen, tilsettes til materialene eller brukes ved overflatebehandling. Det er bl.a. strenge krav til bruk av stoffer som er kreftfremkallende, skadelige for evnen til å få barn og som kan skade arvemateriale. Det er forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og antibakterielle tilsetninger inkludert nanopartikler.
  • Grenser for innhold av og emisjoner av formaldehyd og VOC i relevante kjemikalier og materialer som lim, stoppmaterialer, tekstil, trebaserte plater og laminat.
  • Grenser for energiforbruk i produksjon av trebaserte plater og laminat, samt stand-by energiforbruk for bevegelige møbler som hev/senk skrivebord og senger.
  • Test av kvalitet og funksjon.
  • Garanti, tilgjengelighet av reservedeler og design som gjør det mulig å demontere og gjenbruke materialene i tråd med sirkulær økonomi.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Møbler og innredninger består av varegruppene:

  • Senger og madrasser
  • Polstrede møbler
  • Innredningsenheter til kjøkken, grovkjøkken og bad
  • Øvrige møbler og inventar

Nytt avgiftssystem gjeldende fra 1. januar 2023.

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK

Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden
0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
Maksimumsavgift for Norden100 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.