Svanemerkets miljøkrav til renovering av bygg

Svanemerket renovering innebærer at renoveringen blir utført etter strenge miljøkrav, god kvalitet og med hensyn til et godt innemiljø.

3 minutter om svanemerkede bygg og svanemerket renovering av bygg

Miljøkravene gjelder for småhus, leilighetsbygg, barnehager, skoler, kontorbygg, boliger for eldre eller personer med funksjonshemminger, fritidsboliger/ferieleiligheter eller bygg som konverteres til noen av disse. Renoveringen må utgjøre minimum 25 % av eksisterende bygg eller minst 25 % av klimaskallets totale overflate.

En svanemerket renovering garanterer at bygget:

  • Er like energieffektivt som et nybygg
  • Har et godt innemiljø og lave emisjoner av farlige kjemikalier
  • Har blitt miljøkartlagt og helse- og miljøfarlige stoffer og farlig avfall har blitt håndtert korrekt
  • Byggprodukter, materialer og kjemiske produkter oppfyller strenge miljø- og helsekrav
  • Renoveringen har fremmet gjenbruk av byggprodukter og materialer

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no

Hva koster det?

Avgiftene er todelte og består av:

  • Søknadsavgift: Avgift som går til arbeidet med å gjennomgå søknaden og dokumentasjonen samt kontrollbesøk.
  • Årsavgift: Årlig avgift for retten til å bruke Svanemerket

Alle oppgitte priser er ekskl. mva. Mva. tilkommer.

Søknadsavgift

Det må leveres en søknad pr. renoveringsprosjekt, og hver søknad vil få egen søknadsavgift.

Søknad om svanemerking av et renoveringsprosjekt, faktureres etter medgått tid til saksbehandling med kr 850 pr. time + mva.

Kontrollbesøk defineres også som saksbehandling og faktureres etter medgått tid. I tillegg vil reisekostnader faktureres.

Lisensavgift

Avgiftsgrunnlaget for lisensavgiften er entreprisekostnaden for renoveringsprosjektet, ekskl. mva.

Lisensavgift for retten til å bruke Svanemerket på den renoverte bygningen, er en engangskostnad på 0,15 % av entreprisekostnaden for renoveringsprosjektet ekskl. mva.

For renoveringsprosjekter hvor entreprisekostnaden overstiger NOK 200 millioner, vil lisensavgiften for overskytende beløp synke til 0,05 %.

Minimum lisensavgift er NOK 60 000 pr. renoveringsprosjekt.

Halvparten av lisensavgiften betales ved oppstart av renoveringsprosjektet og vil ikke bli refundert dersom søknaden ikke blir fullført. Resten betales når renoveringen er fullført.