Svanemerkets miljøkrav til tonerkassetter

Svanemerking av tonerkassetter bidrar til en sirkulær økonomi ved at kassettene er gjenbrukte. Det gir redusert avfallsmengde, energi- og råvareforbruk. I tillegg stilles det kvalitetskrav til utskriftskapasitet og kvalitet samt miljø- og helsekrav til tonerpulveret.

Foto: GettyImages

Svanemerkede tonerkassetter:

  • Oppfyller strenge krav til innhold av kjemikalier
  • Plastdeler som ikke inneholder miljø- og helseskadelige klorerte stoffer (f.eks PVC).
  • Brukes flere ganger, noe som reduserer forbruket av både ressurser og energi og som skaper mindre avfall

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Fra 01.01.2023 endres avgiftene. Tabellene vil oppdateres i henhold til reguleringen før 2023.

Søknadsavgifter Pris eks. mva
Ny søknad*
25 000 NOK
dog minst 500 NOK per kassettmodell
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
dog minst 500 NOK per nye kassettmodell
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
dog minst 250 NOK per kassettmodell 
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
dog minst 500 NOK per kassettmodell
Overføring av lisensen til et annet foretak 3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.