Svanemerkets miljøkrav til trykkeri og trykksaker

Svanemerkede trykkerier og trykksaker reduserer miljøbelastningen sin gjennom å tilfredsstille krav til trykkmaterialer, kjemikalier og energiforbruk.

Miljøkravene gjelder for trykkerier og trykksaker som f.eks. magasiner, aviser, reklamemateriell, brosjyrer, bøker, konvolutter, bannere, roll-ups og emballasje.

Svanemerket har fokus på å redusere både trykkeriets og trykksakens samlede klima- og miljøbelastning og på å fremme et godt arbeidsmiljø, bl.a. gjennom krav til trykkematerialer, kjemikalier og energiforbruk. Krav som sikrer at trykksaken er egnet til gjenbruk er både med på å redusere ressursforbruk og avfallsmengder, samtidig som de fremmer sirkulær økonomi.

Det er bare svanemerkede trykkerier som kan produsere svanemerkede trykksaker.

Kravene til trykkerier og trykksaker omfatter bl.a.:

  • Bruk av bærekraftig produsert papir.
  • Bruk av trykkematerialer som tekstil, plast, aluminiums- og komposittplast som oppfyller strenge krav til kjemikalier i overflatebehandlingen og til innhold av PVC.
  • Bruk av 100 % miljømerket eller kontrollert trykkemateriale og forbud mot PVC i svanemerkede trykksaker.
  • Grenser for energiforbruk.
  • Miljø- og helseegenskaper til kjemikaliene som brukes i produksjonen av trykksaker og på eksterne bokbinderier. Det er bl.a. strenge krav til stoffer som er kreftfremkallende, kan skade evnen til å få barn eller kan skade arvematerialet. Det er også forbud mot halogenerte organiske stoffer og fluorstoffer.
  • Grenser for bruk av kjemikalier som inneholder VOC.
  • Dokumentasjon av at trykkfarger, toner, lim og lakk ikke skaper problemer med at trykksverten smitter av i forbindelse med resirkulering av trykksaker.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter Pris eks. mva
Ny søknad 25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk*
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak 3 125 NOK
Årlige lisensavgifter Pris eks. mva
Avgiftsgrunnlaget er innkjøp/forbruk
av trykkpapir i tonn
12 NOK per tonn papir opp til 2000 tonn, deretter 4 NOK.
Minimumsavgift18 000 NOK per trykkeri.
Maksimumsavgift150 000 NOK per trykkeri.
Maksimumsavgift for konsern**
(konsern kan slå sammen sitt papirforbruk før årsavgiften beregnes)
450 000 NOK
dog minimum NOK 18 000 per lisens.

* Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

** Les om regler for konsern i avgiftsreglene for svanemerking.